Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οικονομικότερες από τα ορυκτά καύσιμα

Μια νέα μελέτη έδειξε ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια είναι οι οικονομικότερες επιλογές, από τα ορυκτά καύσιμα.

Μια μελέτη που κυκλοφόρησε πρόσφατα έδειξε ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια είναι οι οικονομικότερες επιλογές στην τομέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς και από τα ορυκτά καύσιμα.

Αυτή η νέα μελέτη προέρχεται από το Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), ένα αξιόλογο ερευνητικό ίδρυμα στη Γερμανία. Η μελέτη εξετάζει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) από διαφορετικούς τύπους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ουσία η έρευνα μελετά το μέσο κόστος ανά kWh καθόλη τη διάρκεια ζωής των έργων. Αυτό σημαίνει την ανάλυση δεδομένων ακόμα και για 20 χρόνια.

Στην Ινδονησία το μεγαλύτερο πλωτό ηλιακό πάρκο στον κόσμο

Σύγκριση κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροπαραγωγής για τα ορυκτά καύσιμα

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την σύγκριση του LCOE  από τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το κόστος λειτουργίας των υφιστάμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίμων το 2021, 2030 και 2040.

Η ανάλυση έγινε στη Γερμανία όπου υπάρχει λιγότερο ηλιακό φως άρα μικρότερες ευκαιρίες για περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

Παρά όλα αυτά, τα ηλιακά πάνελ είναι οικονομικά και τα συστήματα ηλιακών σταθμών είναι τόσο εξορθολογισμένα. Τόσο που η ηλιακή ενέργεια είναι αρκετά οικονομική.

Το εύρος κόστους ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού που προσδιορίστηκε σε αυτή τη μελέτη ήταν από 3,12/ kWh έως 11,01 σεντς /kWh.

Το κόστος του ηλιακού σταθμού θα είναι από 530 €/kWp έως 1600 €/kWp.

Αυτή η ανάλυση που διεξάγει η Fraunhofer ISE είναι η 5η έκδοση της, αλλά είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές έχουν συμπεριλάβει την αποθήκευση ενέργειας ως μέρος της ανάλυσης.

Σε αυτή την περίπτωση, ένα ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα με αποθήκευση ενέργειας έχει LCOE 5,24 σεντ του ευρώ ανά kWh έως 19,72 λεπτά του ευρώ ανά kWh.

Στην περίπτωση ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες, εξακολουθεί να ισχύει ότι τίποτα δεν αναμένεται να είναι οικονομικότερο από την αιολική ενέργεια. Είναι μεταξύ 3,94 σεντ του ευρώ ανά kWh και 8,29 σεντ του ευρώ ανά kWh.

H Porsche καλεί τους προμηθευτές της να χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ομάδα του Fraunhofer προέβλεψε, επίσης, πώς αυτά τα στοιχεία θα αλλάξουν έως το 2030 και έως το 2040.

Τέλος, η ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο θα είναι ακόμη φθηνότερη. Ωστόσο, οι τιμές δεν θα αλλάξουν δραματικά. Ωστόσο, το LCOE το κόστος του φυσικού αερίου, όπως όλα δείχνουν θα σημειώσει σημαντική αύξηση.

Editorial