Στόχος της Κομισιόν η μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω της ηλεκτροκίνησης

Η ηλεκτροκίνηση στοχεύει στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της αυτοκίνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυκλοφορία όλων των μέσων οδικών μεταφορών αντιπροσωπεύουν το 72% των συνολικών εκπομπών ρύπων, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα ευθύνονται για το 60,7% αυτού του ποσοστού.

Τα ελαφριά φορτηγά ευθύνονται για το 11,9% των ρύπων, το 26,2% προέρχονται από τα βαρέα οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία και το 1,2% από τις μοτοσικλέτες.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειώσει τις εκπομπές ρύπων από τις μεταφορές κατά 60% έως το 2050 ως προς τα επίπεδα που ίσχυαν το 1990, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55 in 2030» που έχουν προταθεί.

Για το υπόλοιπο 28% της συνολικής ρύπανσης που προέρχεται από τις μεταφορές, υπεύθυνες είναι οι αερομεταφορές (13,4%), τα πλοία (13,6%), ο σιδηρόδρομος (0,5%) και άλλες μορφές μεταφοράς (0,5%).

⇒ Ελληνες εφοπλιστές: Δεσμευόμαστε να συνδράμουμε στην απανθρακοποίηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας

COP26: Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο αξιολογεί το Σύμφωνο της Γλασκώβης για το κλίμα

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί ευρωβουλευτές χαρακτήρισαν την COP26 σημαντικό βήμα, τονίζοντας, παράλληλα, ότι επείγει η ανάληψη παγκόσμιας κλιματικής δράσης για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό.

Τον προηγούμενο μήνα, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans και την Προεδρία του Συμβουλίου το Σύμφωνο της Γλασκώβης για το κλίμα που συμφωνήθηκε στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2021 (COP26).

Ο αντιπρόεδρος Frans Timmermans δήλωσε ότι η ΕΕ συνέβαλε στην επίτευξη σαφούς προόδου στην COP26, η οποία διατήρησε ζωντανούς τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

Ανέφερε ότι η πρόοδος αυτή μας δίνει την ευκαιρία να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5 βαθμό Κελσίου, καθώς οι χώρες που δεν έχουν στόχους που συνάδουν με αυτό, θα πρέπει να επανέλθουν με πιο φιλόδοξα εθνικά σχέδια το 2022.

Ο ίδιος ζήτησε, επίσης, από την ΕΕ να εγκρίνει τη δέσμη μέτρων «Fit for 55 in 2030» πριν από την COP27 που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2022, προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πριν από την έναρξη της COP26, το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει υψηλότερες παγκόσμιες φιλοδοξίες για την επίτευξη ισχυρού αποτελέσματος κατά τη συνεδρίαση. Αν και ορισμένοι ευρωβουλευτές περιέγραψαν το αποτέλεσμα της COP26 ως αποτυχία, οι περισσότεροι το χαρακτήρισαν ως ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δήλωσαν ότι απαιτείται περισσότερη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως βραχυπρόθεσμα έως το 2030, διάστημα για το οποίο μόνο η ΕΕ διαθέτει νομοθεσία για το κλίμα και συγκεκριμένα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι πολλές χώρες δεν είναι αρκετά φιλόδοξες στα σχέδιά τους για να συμβάλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 βαθμό Κελσίου, με αρκετές χώρες να καταδεικνύουν συγκεκριμένα την Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν, επίσης, εκκλήσεις προς την ΕΕ να αυξήσει περαιτέρω τον στόχο της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, καθώς ορισμένοι ευρωβουλευτές δεν πιστεύουν ότι ο υφιστάμενος στόχος συνάδει με αυτή τη φιλοδοξία.

Οι μεταφορές παράγουν περίπου το 25-30% της ετήσιας αναλογίας των συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ

Η ηλεκτροκίνηση, αλλά ενδεχόμενα και η αύξηση της χρήσης κινητήρων υδρογόνου διασφαλίζουν ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα συμβάλλει τα επόμενα χρόνια λιγότερο στην παραγωγή CO2 και άλλων επιβλαβών ρύπων.

Συστηματικές μελέτες δείχνουν ότι οι μεταφορές παράγουν περίπου το 25-30% της ετήσιας αναλογίας των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλεκτροκίνηση στοχεύει στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της αυτοκίνησης.

Οι στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και την ενέργεια που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της μετακίνησής μας.

Στην πράξη, οι εκπομπές ρύπων που παράγονται κατά τη διάρκεια της χρήσης ενός αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερες από αυτές της παραγωγής.

Η μεταφορά πετρελαίου, η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από μη φιλικούς προς το περιβάλλον σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως για παράδειγμα από την καύση άνθρακα και τα ανταλλακτικά που προέρχονται από μη ανακυκλωμένα υλικά, ανεβάζουν το συνολικό αποτύπωμα των αυτοκινήτων.

Η ποσότητα CO2 που παράγεται από ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, τα επιβατικά αυτοκίνητα παράγουν το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα.

⇒ ACEA: Η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανά 100 χλμ.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική στρέφεται προς την κινητικότητα με βασικό παρανομαστή την εκπομπή χαμηλών εκπομπών

Οι εκπομπές άνθρακα που προέρχονται από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά συνεισφέρουν σε τεράστιο βαθμό στις συνολικές εκπομπές CO2. Φυσική συνέπεια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική να στρέφεται προς την κινητικότητα με βασικό παρανομαστή την εκπομπή χαμηλών εκπομπών.

Στην Ευρώπη, οι οδηγοί μετακινούνται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μόνοι τους. Σε αυτή τη χρήση του αυτοκινήτου έπαιξε σημαντικό ρόλο και η πανδημία.

Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να αλλάξει την όλη κατάσταση, αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει σε πλήρη εξάλειψη των εκπομπών CO2. Η εφαρμογή εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν η ενεργειακή ζήτηση που σχετίζεται με την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπερβαίνει την παραγωγική ικανότητα των πράσινων πηγών ενέργειας, δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα σε σημαντικό βαθμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, επίσης, προετοιμασμένη για ένα τέτοιο σενάριο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτροδότηση και άλλων τομέων των μεταφορών.

Η βελτίωση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και η εστίαση στην ενέργεια από υδρογόνο, βιοκαύσιμα και άλλες εναλλακτικές πηγές προσφέρει μια ευκαιρία μείωσης των εκπομπών CO2. Πολλά εξαρτώνται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις επενδύσεις τους στην ηλεκτροκίνηση και τη βελτίωση του τρόπου παραγωγής.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επενδύσουν σε λύσεις που συνδυάζουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα και προσφέρουν ελπίδα για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

newsletter-graphic-carselectric.gr
Οι ειδήσεις μας κατευθείαν στο inbox σας!