Τα νέα λάστιχα της Yokohama θα παρέχουν πληροφορίες

Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει ξεκινήσει τις πρακτικές δοκιμές ενός αισθητήρα ελαστικών που είναι προσαρτημένος στην εσωτερική επιφάνεια του ελαστικού.

Οι δοκιμές διεξάγονται σε συνεργασία με τη Zenrin χρησιμοποιώντας οχήματα δοκιμής που είναι εξοπλισμένα με ελαστικά που διαθέτουν τον αισθητήρα.

Οι δοκιμές τρέχουν χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ελαστικών από την Yokohama Rubber. Επιπλέον, χρησιμοποιούν  μια συσκευή στο όχημα που ανέπτυξε η Alps Alpine Co., Ltd.

Το TPRS ελέγχει από απόσταση την πίεση των ελαστικών της Yokohama

Οι πρακτικές δοκιμές επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των αισθητήρων στην εσωτερική επιφάνεια των ελαστικών. Το ίδιο ισχύει και για την ικανότητα ενός νέου συστήματος (TPRS). Αυτό, μάλιστα, ελέγχει από απόσταση την πίεση των ελαστικών, χρησιμοποιώντας τη συσκευή του οχήματος.

Επιπλέον, η Yokohama Rubber στοχεύει στην υλοποίηση μιας νέας δραστηριότητας, η οποία θα παρέχει πληροφορίες πίεσης ελαστικών και δεδομένα θέσης GPS, μαζί με τις άφθονες πληροφορίες πλοήγησης της Zenrin.

Το TPRS της Yokohama Rubber είναι μια απάντηση στις αλλαγές που βιώνει η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως το CASE (η κοινή χρήση αυτοκινήτων και συναφών υπηρεσιών και το MaaS.

Το MaaS ή Mobility as a Service είναι η παροχή μέσω πακέτων αναζήτησης, κράτησης, πληρωμής και άλλων συναφών λειτουργιών βέλτιστων συνδυασμών δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων υπηρεσιών κινητικότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών κινητικότητας των κατοίκων μιας περιοχής και των ταξιδιωτών.

Στόχος η καλύτερη συντήρηση και σωστότερη αλλαγή ελαστικών

Η τρέχουσα πρακτική δοκιμή του συστήματος στοχεύει στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων του για το προσωπικό συντήρησης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση και την αλλαγή ελαστικών.

Η δοκιμή θα εξετάσει επίσης τα οφέλη του συστήματος για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, όπως την συμβολή του στην ασφαλή λειτουργία του οχήματος και στην βελτίωση της οικονομίας στην κατανάλωση καυσίμου.

Χρησιμοποιώντας το TPRS, η Yokohama Rubber στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό, μάλιστα, συμβάλλει στην ασφάλεια των οδηγών και ενισχύει την λειτουργικότητα του οχήματος, με οικονομικά οφέλη.

Το TPRS επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, της θερμοκρασίας και της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο.

Εκτός από τη συμβολή στη σημαντική εξοικονόμηση εργασίας κατά τη συντήρηση των ελαστικών, το TPRS συμβάλλει στην αποφυγή παρατυπιών στα αποτελέσματα επιθεώρησης. Επιπλέον, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών που προκαλούν ατυχήματα. Τέλος, βελτιώνει την απόδοση καυσίμου και διατηρεί τη σωστή πίεση των ελαστικών.

Τα δεδομένα του συστήματος καταλήγουν σε έναν cloud server, σε πραγματικό χρόνο

Οι πρωτοβουλίες CASE και MaaS που περιλαμβάνει το Yokohama Transformation 2023  εισάγουν μια νέα υπηρεσία διαχειριστικών λύσεων ελαστικών. Αυτή η λύση χρησιμοποιεί  ένα SensorTire με λειτουργικότητα ανίχνευσης και ισχυρότερες, πιο ευέλικτες δυνατότητες υπηρεσιών.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Yokohama Rubber ανακοίνωσε το SensorTire Technology Vision. Ένα όραμα, δηλαδή, τεχνολογικής ανάπτυξης για αισθητήρες ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων.

Στόχος αυτού του νέου οράματος είναι η παροχή συνεχούς υποστήριξης για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων. Ακόμη, αντιμετωπίζει τις μεταβολές στη ζήτηση κινητικότητας, παρέχοντας δεδομένα από ελαστικά.

Τέλος, για την επίτευξη των στόχων αυτού του οράματος, η Yokohama Rubber πραγματοποιεί πρακτικές δοκιμές με συνεργάτες από διάφορες βιομηχανίες.

Το V2X θα αλλάξει για πάντα τη σχέση μας με τη μετακίνηση

Editorial

newsletter-graphic-carselectric.gr
Για να μην χάνετε ούτε είδηση για την ηλεκτροκίνηση!