Χάρτες Μικροκινητικότηας

Χάρτες που βοηθούν στην χρήση των μέσων μικροκινητικότητας

Οι χάρτες και η μικροκινητικότητα ως υπηρεσία θα συνδεθούν μέσω προγραμμάτων περιήγησης ιστού. Αυτές οι υπηρεσίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα.
abb_img