Δοκιμές

Το SEAT MÓ 125 δοκιμάζεται σε άμμο και χιόνι!

Το SEAT MÓ δοκιμάστηκε σε δύο τελείως διαφορετικές τοποθεσίες της Ισπανίας, τα Πυρηναία και την έρημο στην Αλμερία.

Editorial