Ενεργειακή Πολιτική

Ανάλυση: Πως μπορούν οι τοπικές κοινότητες να παράγουν «πράσινη» ενέργεια;

Μια νέα ανάλυση δείχνει πώς οι τοπικές κοινότητες μπορούν να παράγουν 100% καθαρή ενέργεια. Σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Επιστημόνων, οι κοινότητες θα μπορούν να επιλέγουν αν επιθυμούν 100% πράσινη ενέργεια στην περιοχή τους.
abb_img