ΕΣΠΑ

Έρχεται ΕΣΠΑ για ηλιακά πάνελ!

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να τοποθετήσουν ηλιακά πάνελ μέσω ΕΣΠΑ, τα οποία θα χρησιμοποιούν για ιδιοκατανάλωση.

Editorial