ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Η Volvo Car Hellas μεταλαμπαδεύει την «ηλεκτροκίνηση»

Η Volvo Car Hellas συνεργάζεται με ΙΕΚ για την κατάρτιση εξειδικευμένων τεχνικών στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Editorial