Ηλεκτρονική Πληρωμή

Με ηλεκτρονική πληρωμή τα τέλη μεταβίβασης!

Τα τέλη μεταβίβασης ενός επιβατικού οχήματος ή ενός δίκυκλου θα πληρώνονται πλέον και ηλεκτρονικά, μέσω κωδικών πληρωμής RF/QR.
abb_img