καταλύτες

Οι καταλύτες αυτοκινήτων κάνουν θραύση στις κλοπές

Οι καταλύτες αυτοκινήτων αποτελούν κορυφαίο στόχο για τους επίδοξους κλέφτες, με τις κλοπές τους να χτυπάνε «κόκκινο» τα τελευταία χρόνια.

Editorial