Καθαρή Ενέργεια

WEnCoop: Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Χαλκιδική

Οι Ενεργειακή Κοινότητα γυναικών, WEnCoop, κατασκευάζει φωτοβολταϊκό πάρκο στη Χαλκιδική, για ένα πράσινο μέλλον.

Τι σημαίνει ο όρος Greenflation;

Greenflation ή αλλιώς ο «οικολογικός πληθωρισμός» αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για την οικονομική βιωσιμότητα της καθαρής ενέργειας;

Editorial