Κόστος χρήσης

Ποιο είναι το ετήσιο κόστος ενός αυτοκινήτου;

Κάθε χρόνο ένα αυτοκίνητο στοιχίζει ένα σεβαστό ποσό στον ιδιοκτήτη του. Ένα κόστος που πρέπει να υπολογιστεί σοβαρά!

Editorial