Lunar Roving Vehicle

Lunar Roving Vehicle: Τα ηλεκτρικά που πέταξαν στο… Διάστημα

Το Lunar Roving Vehicle ήταν το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ταξίδεψε στο διάστημα στις 31 Ιουλίου το 1971 με την αποστολή Apollo 15.

Η Nissan για οδήγηση στη…. Σελήνη

H Nissan έχει αναπτύξει χειριστήρια κινητήριας ισχύος  που ελαχιστοποιούν το σπινάρισμα του τροχού, σύμφωνα με τις συνθήκες της επιφάνειας.

Editorial