Μ.Υ.Φ.Α.Η.

Έτοιμο το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης

Το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης είναι πλέον διαθέσιμο, φέρνοντας τον πολίτη ακόμα πιο κοντά στην ηλεκτροκίνηση.
abb_img