ΜΕΜΟ

Ήρθε το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) τέθηκε σε εφαρμογή και θα βελτιώσει τον έλεγχο των εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων.

Editorial