Ήρθε το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) τέθηκε σε εφαρμογή και θα βελτιώσει τον έλεγχο των εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία και την εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου, έθεσε σε εφαρμογή το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων.

Ουσιαστικά, το ΜΕΜΟ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο των αθρόων εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων, το οποίο παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Με τη λειτουργία του, το ψηφιακό εργαλείο βελτιστοποιεί το σύστημα ελέγχου.

Η Ελλάδα διαθέτει τον παλαιότερο στόλο της EE

Τι είναι το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων ή αλλιώς ΜΕΜΟ;

Το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων θα τηρεί όλα τα στοιχεία εισαγωγής και πρώτης ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα µας. Θα προσφέρει πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία, σε όλους τους συναρμόδιους φορείς της πολιτείας. Επομένως, οι αρμόδιοι φορείς θα είναι ικανοί να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους και επαληθεύσεις.

Επιπλέον, το ΜΕΜΟ προσφέρει τη δυνατότητα δειγματοληπτικής επαλήθευσης της γνησιότητας των στοιχείων των οχημάτων των εισαγωγέων. Ουσιαστικά, κάνει δυνατή τη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων από τους επίσημους αντιπροσώπους.

Σημεία φόρτισης: Έρχεται νέο App!

Οι στόχοι του Υπουργείου

Το ΜΕΜΟ διευκολύνει την εξυγίανση της αγοράς, μέσα από τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και τον έλεγχο των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων. Εξαλείφει τη διάθεση των οχημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, όπως είναι τα τρακαρισμένα οχήματα ή αυτά με αλλοιωμένο μετρητή χιλιομέτρων.

Επιπλέον, η εφαρμογή του Μητρώου βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εξασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα οχήματα, που θα κυκλοφορούν στην Ελλάδα, θα τηρούν τη σχετική νομοθεσία περί εκπομπών ρύπων.

Μικρή πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο

Παράλληλα, για την αποτελεσματική λειτουργία του Μητρώου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη νομοθετήσει κατηγοριοποιημένες παραβάσεις. Μάλιστα, αυτές περιλαμβάνουν ελλιπείς, ανακριβείς ή εκπρόθεσμες καταχωρίσεις. Επιπλέον, οι αρμόδιοι προχώρησαν στη θέσπιση τόσο των διοικητικών προστίμων όσο και της διαδικασίας και του τρόπου επιβολής τους.

Το ΜΕΜΟ συμβαδίζει με τη διαρκή αξιοποίηση των δυνατότητων του ψηφιακού μετασχηματισμού και της σύγχρονης τεχνολογίας. Τέλος, αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τους πολίτες, την αγορά και τους επαγγελματίες, αλλά και για την οικονομία και το περιβάλλον.

Editorial

newsletter-graphic-carselectric.gr
Για να μην χάνετε ούτε είδηση για την ηλεκτροκίνηση!