Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας

Alfa Laval: Tεχνολογία πρόωσης με αιολική ενέργεια

Alfa Laval και Alfa Laval και Wallenius προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την αιολική ενέργεια με το πρόγραμμα «AlfaWall Oceanbird».
abb_img