Πράσινες μεταφορές

Eurostat: Μικρή αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στις μεταφορές το 2022

Η ανάγκη αύξησης της απόδοσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου για το 2030.

Ελλάδα: Ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης για την πράσινη ναυτιλία

Ένα κέντρο Ε&Α για την πράσινη ναυτιλία θα πρέπει να δημιουργηθεί και να εδρεύει στην Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Οι Δήμοι της Αθήνας προωθούν την ηλεκτροκίνηση

Ένας-ένας, οι Δήμοι της Αθήνας μπαίνουν σιγά σιγά στην τροχιά των πράσινων μεταφορών αλλά και στην ηλεκτροκίνηση.
abb_img