Πράσινες μεταφορές

Ελλάδα: Ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης για την πράσινη ναυτιλία

Ένα κέντρο Ε&Α για την πράσινη ναυτιλία θα πρέπει να δημιουργηθεί και να εδρεύει στην Ελλάδα ως παγκόσμιο κέντρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Οι Δήμοι της Αθήνας προωθούν την ηλεκτροκίνηση

Ένας-ένας, οι Δήμοι της Αθήνας μπαίνουν σιγά σιγά στην τροχιά των πράσινων μεταφορών αλλά και στην ηλεκτροκίνηση.

Editorial

newsletter-graphic-carselectric.gr
Για να μην χάνετε ούτε είδηση για την ηλεκτροκίνηση!