Προστασία του Περιβάλλοντος

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προστατεύουν το περιβάλλον!

Το περιβάλλον και η προστασία του, αποτελούν πρωταρχικό στόχο για τους κατασκευαστές, κατά τη διάρκεια της παραγωγής αυτοκινήτων.
abb_img