Τιμή Χρέωσης

Προτιμότερη η φόρτιση με το λεπτό ή με την κιλοβατώρα;

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο μοντέλα χρέωσης για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανά kWh και ανά λεπτό. Ποιο είναι το πιο συμφέρον;
abb_img
spot_img