Προτιμότερη η φόρτιση με το λεπτό ή με την κιλοβατώρα;

Ακούστε το άρθρο

Σήμερα, παρατηρούμε την παγκόσμια τάση για την ανάπτυξη του μοντέλου της ηλεκτροκίνησης και  τη δυναμική της είσοδο στην καθημερινότητα μας. Μάλιστα, η διαδικασία αυτή “τρέχει” με γρήγορους ρυθμούς. Επιπλέον, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές σχετικά με τη φόρτιση των EVs.

Στην Ελλάδα είμαστε σε αρχικό στάδιο ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα.

Η χρέωση της φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Μάλιστα, ορίζει πολλά περισσότερα από την τιμή αγοράς της ενέργειας.

Enfield 8000: Το πρώτο σύγχρονο ελληνικό ηλεκτρικό Ι.Χ. από τη Σύρο

Ένας από τους αρχικούς στόχους είναι και η ανάπτυξη επαρκούς δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτός, έχει εν μέρει ξεκινήσει κυρίως σε επίπεδο Δήμων, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα της Πολιτείας.

Για παράδειγμα, τα κίνητρα  για την αγορά ενός EV, αποτελούν βασικό “καταλύτη” για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος

Το δίκτυο φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δημιούργησε και τους οικονομικούς φορείς ΦΕΥΦΗΟ-Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Οι φορείς αυτοί δημιουργούν και παρέχουν υπηρεσίες για ένα φιλικό προς τον καταναλωτή περιβάλλον, ώστε να μπορεί να έχει δυνατότητα κράτησης, εφαρμογές πληρωμής κλπ.

Μοντέλα χρέωσης για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων

Στην Ελλάδα, αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν δύο μοντέλα χρεώσεων, ανά kWh και ανά λεπτό.

Σημαντικό είναι, ωστόσο, να γνωρίζουμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν φορτίζουν καθόλη τη διάρκεια φόρτισής τους με την ίδια ταχύτητα.

Όσο πιο γεμάτη είναι η μπαταρία τους, τόσο πιο αργή είναι η φόρτισή τους (εφόσον μιλάμε για AC φόρτιση).

Το πείραμα της Αστυπάλαιας δείχνει την εκκίνηση της ηλεκτροκίνησης

Επιπλέον, ορισμένα από τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζουν με περιορισμένη ισχύ, ανεξαρτήτως της ονομαστικής ισχύος του φορτιστή.

Έτσι, σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται ταυτόχρονη φόρτιση πολλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η ισχύς φόρτισης μειώνεται περαιτέρω (για λόγους προστασίας τους δικτύου – load balancing), διευρύνοντας περισσότερο και τον χρόνο φόρτισης.

Charging station 4

Η χρέωση/kWh εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς το κόστος της φόρτισης, καθώς ο καταναλωτής πληρώνει αποκλειστικά την ενέργεια που καταναλώνει.

Αντιθέτως, η χρέωση/λεπτό εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, χωρίς βέβαια αυτό να συνεπάγεται ότι δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα λύση, αφού σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος ανά kWh είναι αρκετά υψηλό.

abb_img