βλάβες αυτοκινήτου

Τι σημαίνουν τα λαμπάκια στο ταμπλό του αυτοκινήτου;

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πλήθος ενδείξεων, τα γνωστά... λαμπάκια, τα οποία ανάβουν για να ενημερώσουν τον οδηγό για την κατάστασή τους.

Editorial