Θόρυβος αυτοκινήτων: Επηρεάζει τη υγεία των πολιτών

Ο θόρυβος των αυτοκινήτων προκαλεί διάφορα προβλήματα στην υγεία των πολιτών και συνδέεται με εργατικά και τροχαία ατυχήματα.

Ο θόρυβος των αυτοκινήτων επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη ζωή των πολιτών. Παρατηρούμε, δηλαδή, την επίπτωση του στην υγεία τους, αλλά και τη δημιουργία εμποδίων στην καθημερινότητα τους. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης «Προς μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος».

Ο ήχος… της ασφάλειας στα μέσα μικροκινητικότητας

Τι προκαλεί ο θόρυβος των αυτοκινήτων

Ο θόρυβος των οχημάτων επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την υγεία των πολιτών. Είναι δυνατή δηλαδή, η πρόκληση μιας απλής ενόχλησης ή άγχους λόγω του θορύβου. Επιπλέον, κάποιοι παρουσίασαν δυσκολία πνευματικής συγκέντρωσης και διαταραχή του ύπνου λόγω του θορύβου των οχημάτων. Ακόμη, η ηχορύπανση οδηγεί κάποιες φορές σε υπέρταση, ακουστικές βλάβες ή και δυσκολία στην ομιλία.

Παράλληλα, στον εργασιακό τομέα μειώνει την παραγωγικότητα. Επιπρόσθετα, ο ήχος των οχημάτων αποτελεί την αιτία πολλών εργατικών ή τροχαίων ατυχημάτων. Τέλος, τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών επηρεάζει η ένταση, επαναληπτικότητα, η διάρκεια, αλλά και οι συχνότητες του θορύβου.

ACEA: Ασφαλέστατοι οι δρόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα πλέον αβλαβή για την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Περιλαμβάνει, λοιπόν, μία σειρά από στόχους έως το 2030. Ένας από αυτούς είναι η μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που εκτίθενται χρόνια στον θόρυβο των μεταφορών, κατά 30%.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τέλος οι θερμικοί κινητήρες το 2035!

Πώς θα πετύχει η μείωση του θορύβου

Σύμφωνα με την ACEA και την ATEEL, η προσέγγιση των στόχων πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, πρέπει να λάβει υπόψιν τα εξής:

  • Αρχικά, η μείωση της επιβάρυνσης του περιβαλλοντικού θορύβου για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι μία μακροπρόθεσμη διαδικασία.
  • Ακόμη, η μείωση του θορύβου θα συνεχίσει και χωρίς περαιτέρω νομοθεσία λόγω της διείσδυσης νέων οχημάτων στην αγορά.
  • Επιφάνειες δρόμων χαμηλού θορύβου και παράθυρα που προσφέρουν ηχομόνωση θα αυξήσουν τον θετικό αντίκτυπο των οχημάτων.
  • Τέλος, η ηλεκτροκίνηση θα έχει θετικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τους θορύβους που παράγουν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Editorial

newsletter-graphic-carselectric.gr
Για να μην χάνετε ούτε είδηση για την ηλεκτροκίνηση!