Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει κανόνες για τις μπαταρίες

Τα νέα πρότυπα βιωσιμότητας για τις μπαταρίες, θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον κατασταλάξει για την θέση του σχετικά με τους νέους κανονισμούς που αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής που έχουν οι μπαταρίες. Στην ουσία στο σημείο αυτό μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Νωρίτερα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε υιοθετήσει τη στάση της σχετικά με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν προτείνει την θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων. Μάλιστα οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην πρόταση αυστηροποίησης ήταν η βιωσιμότητα, η επίδοση και οι ετικέτες των μπαταριών.

Τι λένε οι νέοι κανονισμοί για τις μπαταρίες

Αρχικά οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εισαχθεί μια νέα κατηγορία για τις μπαταρίες των μέσων μικροκινητικότητας. Φυσικά η κατηγορία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Μάλιστα η κατηγορία αυτή θα περιέχει κανόνες που προβλέπουν την επισήμανση σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα στην ετικέτα του προϊόντος. Άλλωστε οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να αναθεωρήσουν άμεσα την ισχύουσα νομοθεσία «για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις».

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σημαντική πρόταση που θα μπορέσει να ισχύσει με έναρξη το έτος 2024. Σύμφωνα με την πρόταση, οι λεγόμενες μπαταρίες συσκευών, όπως των smartphones ή των μέσων μικροκινητικότητας θα πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται «εύκολα και με ασφάλεια».

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορούν να αφαιρούνται από τον τελικό χρήστη. Διαφορετικά από άλλους φορείς όπως είναι οι κατασκευαστές και τα συνεργεία επισκευής.

Τέλος, δεν είναι γνωστές παρόμοιες απαιτήσεις για τις μπαταρίες των μεγαλύτερων ηλεκτρικών οχημάτων, όπως είναι τα αυτοκίνητα ή τα φορτηγά.

Οι κανονισμοί για την βιωσιμότητα των μπαταριών, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η έκθεση θέτει επίσης στόχους σχετικά με το κοβάλτιο, τον μόλυβδο, το λίθιο και το νικέλιο που μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σε νέες μπαταρίες. Ενώ θέτει και πιο αυστηρούς στόχους σχετικά με την συλλογή στοιχείων για όσες είναι φορητές.

Αντίστοιχα, όλες οι μπαταρίες αυτοκινήτων και ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να περνούν από την διαδικασία της συλλογής. Για τις φορητές μπαταρίες, το Κοινοβούλιο προβλέπει πλέον την συλλογή τους σε ποσοστό 70% έως το 2025 και 80% έως το 2030.

Για τις μπαταρίες των μέσων μικροκινητικότητας το ποσοστό συλλογής θα είναι 75% έως το 2025 και 85% έως το 2030.

Ευρώπη: «Πράσινο φως» στο δρόμο για την ρύθμιση της μικροκινητικότητας 

Η εισηγήτρια Simona Bonafè δήλωσε σχετικά με τις μπαταρίες. «Βασική τεχνολογία για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και για την αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας». «Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ο κανονισμός για τις μπαταρίες ορίζει ένα σύνολο κανονισμών που διέπουν ολόκληρο κύκλο ζωής του προϊόντος. Από τη φάση του σχεδιασμού έως το τέλος της ζωής του», πρόσθεσε η S. Bonafè.

«Αυτό δημιουργεί νέα πρότυπα βιωσιμότητας για τις μπαταρίες που αποτελούν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αγορά».

abb_img
spot_img