Βιώσιμα καύσιμα από την Aegean και τα ΕΛΠΕ!

Βιώσιμα καύσιμα θα χρησιμοποιεί σε ορισμένες πτήσεις της η Aegean, σε συνεργασία με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Τα βιώσιμα καύσιμα είναι το αντικείμενο της στρατηγικής συμφωνίας της Aegean με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Συγκεκριμένα, ο όμιλος ΕΛΠΕ μέσω της θυγατρικής ΕΚΟ, ανέλαβε την προμήθεια SAF (Sustainable Aviation Fuels) στην Ελλάδα και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Η Aegean, θα χρησιμοποιεί βιώσιμα καύσιμα σε πτήσεις της, οι οποίες αναχωρούν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η εν λόγω πρακτική είναι σύμφωνη με τον επερχόμενο ευρωπαϊκό στόχο για χρήση SAF 2% το 2025 σε πτήσεις.

Κέντρο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Μέγαρο Μουσικής!

Τι είναι τα SAF ή αλλιώς βιώσιμα καύσιμα

Τα βιώσιμα καύσιμα παράγουν βιώσιμες πρώτες ύλες όπως βιομάζα, χρησιμοποιημένα έλαια, αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Ακόμη, τα SAF παράγουν η δέσμευση CO2 και ο ανανεώσιμος ηλεκτρισμός. Στη συνέχεια τα εν λόγω καύσιμα αναμειγνύονται με συμβατικά αεροπορικά καύσιμα (Jet A/A-1 Fuel).

Μάλιστα, η χρήση SAF στις αερομεταφορές μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά μέσο όρο 80% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Τα πράσινα καύσιμα μειώνουν τις εκπομπές CO2!

Ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης, δήλωσε:

«Στην Aegean στοχεύουμε σε περισσότερο πράσινες και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές. Μέσα, δηλαδή, από το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας και από την εφαρμογή βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη χρήση μείγματος SAF θα μικρύνει το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Επιπλέον, σύντομα θα εφοδιάζουμε με βιώσιμα καύσιμα και τις πτήσεις μας που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιαμισίης, ανέφερε σχετικά:

«Σήμερα, μαζί με την AEGEAN, κάνουμε ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα και για τη χώρα μας, ώστε να διασφαλίσουμε περιβαλλοντικά βιώσιμες αερομεταφορές. Η χρήση SAF αποτελεί μια εφικτή και αποτελεσματική λύση για την βραχυπρόθεσμη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία. Δεν απαιτεί , μάλιστα, τροποποιήσεις στον κινητήρα, ή σημαντικές αλλαγές στην υποδομή των αεροδρομίων.

Όμως, το κόστος του νέου αυτού καυσίμου είναι τέσσερις φορές πιο υψηλό και η διεθνής παραγωγή πολύ μικρή. Η ένταξη των SAF στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, μπορεί να προσφέρει το αναγκαίο υποστηρικτικό και θεσμικό πλαίσιο και να δώσει επιπλέον κίνητρα για τις σημαντικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν για τη παραγωγή τους σε ευρεία κλίμακα».

Editorial