ΕVs: Κοστίζουν περισσότερο οι επισκευές τους από τα θερμικά αυτοκίνητα

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ΕVs, κοστίζουν σημαντικά περισσότερο για την επισκευή τους, όταν υποστούν ζημιά από κάποιο ατύχημα.

Ακούστε το άρθρο

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ΕVs είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε σύγκρουση από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα, αλλά κοστίζουν σημαντικά περισσότερο για την επισκευή τους όταν υποστούν ζημιά, σύμφωνα με μια σειρά νέων εκθέσεων. Οι εκθέσεις όμως αυτές, ίσως δεν έλαβαν σθεναρά υπόψη τους, ότι αριθμητικά μέχρι στιγμής, τα ηλεκτρικά είναι η μειοψηφία στους δρόμους και ως εκ τούτου, τα στατιστικά αυτά δεν είναι και τόσο ακριβή.

Στα EVs οι επισκευές διαρκούν περισσότερο, τα ανταλλακτικά και τα εργατικά κοστίζουν πιο πολύ από ό,τι στα αντίστοιχα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπερτερούν των αντιπάλων τους με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στις αποζημιώσεις πλήρους ασφάλισης.

Η χαμηλότερη συχνότητα αποζημιώσεων των EVs, μπορεί να οφείλεται στο ότι οι οδηγοί οδηγούν πιο αργά για να διατηρήσουν την εμβέλεια της μπαταρίας και στο γεγονός ότι πολλά EVs σταθμεύουν εκτός δρόμου τη νύχτα για να φορτίσουν, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ζημιών και κλοπής.

Αλλά η μεγαλύτερη διαφορά ασφαλιστικών αποζημιώσεων μεταξύ ηλεκτρικών και θερμικών αφορά το κόστος επισκευής της σύγκρουσης για τα ηλεκτρικά. Κατά μέσο όρο, οι επισκευές σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοστίζουν 30% έως 35% περισσότερο από τις επισκευές σε συγκρίσιμα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

ΕVs: Κοστίζουν περισσότερο οι επισκευές τους, από τα θερμικά αυτοκίνητα

ΕVs: Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Αυτό οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες. Η αντικατάσταση των μπαταριών στα ΕVs μετά από ένα ατύχημα είναι τεχνικά απαιτητική και δαπανηρή, συχνά δεν είναι δυνατή ούτε η επισκευή της θήκης της μπαταρίας ούτε ο εντοπισμός και η αντικατάσταση μεμονωμένων ελαττωματικών κυψελών της μπαταρίας.

Ως αποτέλεσμα, οι μπαταρίες συχνά αντικαθίστανται πολύ σύντομα. Μια άλλη συνέπεια αυτού είναι ότι το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής των μπαταριών μπορεί να υπερβεί γρήγορα την αξία αντικατάστασης του οχήματος, με αποτέλεσμα συχνά το όχημα να δηλώνεται ως ολική απώλεια, ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι ακόμη σχετικά καινούργιο.

Ο φόβος πυρκαγιάς στις μπαταρίες των ΕVs είναι ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στο υψηλότερο κόστος επισκευής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι επισκευαστές συχνά απομονώνουν ένα όχημα μετά από μια σύγκρουση μέχρι να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλές, γεγονός που προσθέτει χρόνο και διογκώνει το κόστος αντικατάστασης του αυτοκινήτου στη διαδικασία επισκευής.

ΕVs: Κοστίζουν περισσότερο οι επισκευές τους, από τα θερμικά αυτοκίνητα

ΕVs: Μεγαλύτεροι χρόνοι επισκευής

Οι χρόνοι επισκευής είναι επίσης συνήθως μεγαλύτεροι για τα EV από ό,τι για τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, λόγω της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών μπαταριών, γεγονός που αυξάνει το κόστος αντικατάστασης του αυτοκινήτου.

Η Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, διαπίστωσε ότι η έλλειψη τεχνικών με τα κατάλληλα προσόντα για την επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων, οδηγεί σε υψηλότερες τιμές εργασίας, αυξάνοντας το κόστος επισκευής.

Τα ανταλλακτικά των EVs κοστίζουν 48% περισσότερο

Τα συμπεράσματα της Γερμανικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών υποστηρίζονται από τη Solera, η οποία ανέλυσε 92.000 εκτιμήσεις επισκευών EV με αντίστοιχα συμβατικά σε 20 χώρες. Διαπίστωσε ότι το κόστος επισκευής EV είναι κατά μέσο όρο 29% υψηλότερο παγκοσμίως από το κόστος επισκευής ICE, ενώ τα ανταλλακτικά EV είναι κατά μέσο όρο 48% ακριβότερα.

ΕVs: Κοστίζουν περισσότερο οι επισκευές τους, από τα θερμικά αυτοκίνητα

Το ADAS αυξάνει το κόστος επισκευής

Ο επικεφαλής του τμήματος αποζημιώσεων αυτοκινήτων της ασφαλιστικής εταιρείας NFU Mutual, διαπίστωσε μια απόκλιση 30% στο μέσο κόστος των EV έναντι των συμβατικών. Όταν όμως αφαιρούνται τα οχήματα ηλικίας άνω των δύο ετών, η διαφορά μειώνεται σε λιγότερο από 2%.

Το συμπέρασμα από την ανάλυση της NFU Mutual είναι ότι η τεχνολογία του οχήματος, όπως τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS), είναι ο πραγματικός οδηγός της διαφοράς και όχι η μέθοδος κίνησης, αν και πρόσθεσε ότι οι χρόνοι επισκευής των EV ήταν σχεδόν 50% μεγαλύτεροι.

abb_img