Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά διπλώματα!

Πλαστά διπλώματα οδήγησης και πιστοποιητικά ικανότητας εξέδιδε κύκλωμα, το οποίο εξάρθρωσε η Υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας.

Η Υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα, η οποία παράνομα εξέδιδε πλαστά διπλώματα και άδειες οδήγησης έναντι αμοιβής.

Την ομάδα, λοιπόν, αποτελούσαν 3 υπάλληλοι της διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας και 3 ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης. Επίσης, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους 5 ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης.

Τα πλαστά διπλώματα

Η έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για χρηματισμό υπαλλήλων και παρατυπίες στη διαδικασία των εξετάσεων. H Σπείρα, μάλιστα, εφοδίαζε τους υποψήφιους οδηγούς με πλαστά διπλώματα και άδειες οδήγησης όλων των κατηγοριών. Ακόμα , εξέδιδε χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία:

  • Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)
  • Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε)
  • Άδειες Οδικού Μεταφορέα (ADR)

Μαύρο κουτί: Υποχρεωτικό από το καλοκαίρι

Με ποιον τρόπο λειτουργούσαν

Το κύκλωμα ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, από το Νοέμβριο του 2021. Συγκεκριμένα, η συμμορία εμπλεκόταν στη διαδικασία των εξετάσεών με τους εξής τρόπους:

  • Αντικατάσταση ερωτηματολογίων με ήδη απαντημένα στη σχολή οδηγών
  • Συμπλήρωση απαντήσεων σε ερωτήσεις, τις οποίες δεν απαντούσαν οι υποψήφιοι
  • Καθοδήγηση επιλογής ορθής απάντησης
  • Χορήγηση φύλου χαρτιού με τις ορθές απαντήσεις.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά διπλώματα

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες σχολές εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης και χορηγούσαν την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδήγησης ή το πιστοποιητικό στους υποψήφιους οδηγούς.

Οι τιμές των υπηρεσιών

Η τιμή για τα πλαστά διπλώματα και τα διάφορα πιστοποιητικά διαμορφωνόταν ως εξής:

  • Έκδοση άδειας ικανότητας οδήγησης Β’ κατηγορίας: 600 ευρώ
  • Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας: από 900 έως 2.200 ευρώ.

Μέρος των προαναφερθέντων ποσών κατέληγε στους συνεργαζόμενους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας.

Αλκοολόμετρο: Υποχρεωτικό σε κάθε αυτοκίνητο της Ε.Ε. από το 2024

Ζήλεψαν και άλλοι υποψήφιοι

Η αρμόδια υπηρεσία κατέγραψε 133 περιπτώσεις διευκόλυνσης των υποψήφιων οδηγών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ακόμα, είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της σπείρας και πολίτες διαφορετικής περιφερειακής ενότητας. Οι συγκεκριμένοι, μάλιστα, μετέβαλαν τον τόπο κατοικίας τους με ψευδή δικαιολογητικά, για τα οποία κατέβαλαν το ποσό των 50 ευρώ.

Η Σύλληψη των μελών έγινε την Πέμπτη 3 Μαρτίου και ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, γραφεία και στην αρμόδια υπηρεσία.

abb_img
spot_img