Μαύρο κουτί: Υποχρεωτικό από το καλοκαίρι

Μαύρο κουτί θα τοποθετούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τις 6 Ιουλίου, σε όλα τα νέας γενιάς αυτοκίνητα, τα οποία λαμβάνουν έγκριση τύπου.

Ακούστε το άρθρο

Από το καλοκαίρι όλα τα νέα γενιάς αυτοκίνητα θα φέρουν ένα μαύρο κουτί παρόμοιο με αυτό τον αεροπλάνων. Η συσκευή θα δίνει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο οδήγησης κάποιου οδηγού αλλά και τις επικρατούσες συνθήκες πριν από ένα ατύχημα. Ουσιαστικά, το μαύρο κουτί είναι μια συσκευή καταγραφής δεδομένων οδήγησης, τα οποία θα αποκαλύπτουν την υπαιτιότητα ή μη των εμπλεκόμενων σε ατύχημα οδηγών.

Υποχρεωτικό από το καλοκαίρι

Υποχρεωτικά από τις 6 Ιουλίου 2022 θα φέρουν μαύρο κουτί, όσα αυτοκίνητα λαμβάνουν έγκριση τύπου και θα κυκλοφορούν προς πώληση. Από τις 7 Ιουλίου 2024, όμως, τη συγκεκριμένη συσκευή θα φέρουν όλα τα προς πώληση αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήψης έγκρισης τύπου.

Με το μέτρο εγκατάστασης του electronic data recorder (EDR) η ευρωπαϊκή νομοθεσία στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας. Το μαύρο κουτί ή EDR αποτελεί μια συσκευή καταγραφής δεδομένων συμβάντων. Τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, προσφέρουν πληροφορίες σχετικές με τα ατυχήματα. Ουσιαστικά, καταγράφουν την ταχύτητα, τα φρεναρίσματα και την ακριβή θέση του αυτοκινήτου.

Ενθαρρυντικά δεδομένα

Πολλές χώρες του εξωτερικού, μάλιστα, χρησιμοποιούν ήδη τη συσκευή. Επιπλέον, έρευνες έδειξαν πως όσοι διέθεταν τη συσκευή καταγραφής στο αυτοκίνητο τους ήταν πιο προσεκτικοί και συμμετείχαν σε λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Ακόμα, η εγκατάσταση της συσκευής στο αυτοκίνητο νέων οδηγών μείωσε κατά 30% τους αντίστοιχους θανάτους.

Προσωπικά δεδομένα και EDR

Σχετικά με την προστασία και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων το μαύρο κουτί καταγράφει μόνο τη δυναμική κατάσταση του οχήματος πριν τη σύγκρουση χωρίς την καταγραφή ήχου ή βίντεο. Η όλη διαδικασία διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Οι πληροφορίες, μάλιστα, είναι εμπιστευτικές και εξασφαλίζουν την ανωνυμία. Παράλληλα, δεν διαρρέει κανένα στοιχείο αναγνώρισης τόσο του αυτοκινήτου όσο και του ιδιοκτήτη ή του οδηγού. Πρόσβαση στις πληροφορίες έχουν μόνο οι δικαστικοί λειτουργοί σε περίπτωση ατυχήματος, οι οποίοι θα εξακριβώσουν την υπαιτιότητα του οδηγού.

Σύστημα ACN

Τέλος, το μαύρο κουτί διαθέτει αυτόματο σύστημα ειδοποίησης σύγκρουσης (ACN), το οποίο ενεργοποιεί η ενδεχόμενη σύγκρουση.

abb_img