Η Nissan προωθεί την ανακύκλωση των ηλεκτροκινητήρων

Η Nissan και το Πανεπιστήμιο Waseda στην Ιαπωνία δοκιμάζουν από κοινού μια διαδικασία ανακύκλωσης για ηλεκτροκινητήρες οχημάτων.

Η Nissan και το Πανεπιστήμιο Waseda στην Ιαπωνία δοκιμάζουν από κοινού μια διαδικασία ανακύκλωσης για ηλεκτροκινητήρες οχημάτων. Αυτή, μάλιστα, ανακτά αποτελεσματικά ενώσεις σπάνιων γαιών υψηλής καθαρότητας από μαγνήτες κινητήρων.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δαπάνησαν 61 δισ. ευρώ το 2018 για έρευνα και ανάπτυξη

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της διαδικασίας θα ξεκινήσει από τα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας, στοχεύοντας στην ουδετερότητα άνθρακα.

Η μείωση της χρήσης των σπάνιων γαιών είναι σημαντική

Αναλυτικότερα, η Nissan Motor Co., Ltd. και το Πανεπιστήμιο Waseda ανακοίνωσαν την έναρξη δοκιμών μιας διαδικασίας ανακύκλωσης. Θα επαναφέρουν , δηλαδή, αποτελεσματικά ενώσεις σπάνιων γαιών υψηλής καθαρότητας από μαγνήτες κινητήρων ηλεκτρικών οχημάτων.

Συνολικά, η αυτοκινητοβιομηχανία στηρίζει την ηλεκτροκίνηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακόμα, επιθυμεί την επίτευξη ενός περιβάλλοντος ουδέτερου ως προς τον άνθρακα.

Οι περισσότεροι κινητήρες στα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν μαγνήτες
νεοδυμίου, οι οποίοι περιέχουν μέταλλα σπάνιων γαιών, όπως είναι για παράδειγμα το νεοδύμιο και το δυσπροσίδιο.

Μάλιστα, η μείωση της χρήσης αυτών των σπάνιων γαιών είναι σημαντική όχι μόνο λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η εξόρυξη και η διύλιση τους, αλλά επιπροσθέτως επειδή η μεταβαλλόμενη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης οδηγεί σε διακυμάνσεις των τιμών, όσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους καταναλωτές ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εξέλιξη της διαδικασίας ανακύκλωσης από τη Nissan

Nissan διαδικασία ανακύκλωσης

Για την αποτελεσματικότερη χρήση των περιορισμένων και πολύτιμων πόρων, από το 2010
η Nissan εργάζεται από το στάδιο του σχεδιασμού, προκειμένου να καταφέρει να μειώσει την ποσότητα των βαρέων στοιχείων σπάνιων γαιών (REEs) στους μαγνήτες κινητήρων.

Επιπλέον, η Nissan ανακυκλώνει REEs αφαιρώντας μαγνήτες από κινητήρες που δεν πληρούν τα πρότυπα παραγωγής και τους επιστρέφει στους προμηθευτές.

Επί του παρόντος απαιτούνται πολλά βήματα προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της χειροκίνητης αποσυναρμολόγησης και αφαίρεσης.

Επομένως, η ανάπτυξη μιας απλούστερης, πιο οικονομικής διαδικασίας είναι σημαντική για την επίτευξη ανακύκλωσης μεγαλύτερης κλίμακας στο μέλλον.

Η διαδικασία μπορεί να ανακτήσει το 98% των REEs των κινητήρωνNissan ανακύκλωση ηλεκτροκινητήρων

Από το 2017, η Nissan συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Waseda, το οποίο έχει πλούσιο ιστορικό έρευνας στην ανακύκλωση και τήξη μη σιδηρούχων μετάλλων.

Τον Μάρτιο του 2020, η συνεργασία ανέπτυξε με επιτυχία μια διαδικασία πυρομεταλλουργίας χωρίς την αποσυναρμολόγηση των κινητήρων.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να ανακτήσει το 98% των REEs των κινητήρων.

Αυτή η μέθοδος μειώνει, επίσης, τη διαδικασία ανάκτησης και τον χρόνο εργασίας κατά περίπου 50% σε σύγκριση με την τρέχουσα μέθοδο, επειδή δεν υπάρχει ανάγκη απομαγνητισμού των μαγνητών, ούτε αφαίρεσης και αποσυναρμολόγησής
τους.

Προχωρώντας, το Waseda και η Nissan θα συνεχίσουν τις δοκιμές μεγάλης κλίμακας με στόχο την ανάπτυξη πρακτικής εφαρμογής και η Nissan θα συλλέγει κινητήρες από ηλεκτροκίνητα οχήματα που ανακυκλώνονται και θα συνεχίσει να αναπτύσσει το σύστημα ανακύκλωσής της.

Η Nissan επενδύει 1 δισ. λίρες στο σχέδιο EV36 Zero για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η Nissan θα συνεχίσει να στοχεύει στην ουδετερότητα του άνθρακα και στη μηδενική χρήση πόρων από νέα υλικά, ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσει τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, την ανακύκλωση και μειωμένη χρήση των REEs.

Editorial