Μεταφορές και επικίνδυνα φορτία θέλουν προσοχή!

Δείτε τι αλλάζει σε ότι αφορά μεταφορές και επικίνδυνα φορτία, σε μία προσπάθεια αναβάθμισης της ασφάλειας ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Οι μεταφορές με επικίνδυνα φορτία στη χώρα μας, έχουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανονισμών και νόμων. Προφανώς, σε μία προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Μάλιστα, οι αναπροσαρμογές των κανονισμών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων γίνονται συχνά.

Σε ότι αφορά τις οδικές μεταφορές τελείωσε η περίοδος προσαρμογής για τη θέσπιση ορίου σε εξοπλισμό και μηχανήματα με επικίνδυνα υλικά. Στην πράξη, οι περιορισμοί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπάρχουν μόνο για τα υλικά, αλλά και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες για τη λειτουργία τους.

Για παράδειγμα αν μία συσκευή περιέχει ένα ποσοστό επικίνδυνων υλικών και άνω, τότε πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένο πλαίσιο μεταφοράς. Επιπλέον, η νέα διάταξη είχε αυστηρό deadline έως τις 30 Ιουνίου του 2023 και η χώρα μας εναρμονίστηκε εμπρόθεσμα.

Τέλος οι αφίσες και… πρόστιμα στους παραβάτες!

Μεταφορές και επικίνδυνα φορτία θέλουν προσοχή!

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για μεταφορές και επικίνδυνα φορτία:

«Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αλλάζει εμπρόθεσμα το εθνικό μας δίκαιο με την Κοινοτική Οδηγία 2022/240. Αυτή ενσωματώνει στα παραρτήματά της, τη νέα έκδοση της Συμφωνίας για τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR 2023) και του Κανονισμού για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID 2023).

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Γκόλιας, ως επισπεύδων και οι Υπουργοί Οικονομικών κ. Θεόδωρος Πελαγίδης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων κα Ελένη Λουρή, Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Χρήστος Κίττας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παντελής Κάπρος και Προστασίας του Πολίτη κ. Χαράλαμπος Λαλούσης.

Η αμυντική οδήγηση αυξάνει την ασφάλεια των μεταφορών

Η Συμφωνία ADR και ο Κανονισμός RID περιλαμβάνει τους κανόνες για την ασφαλή μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αυτοί οι κανονισμοί περνάνε αναθεώρηση ανά διετία. Απώτερος σκοπός είναι η εναρμόνισή τους με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα, άλλαξε το πλαίσιο εκπαίδευσης των Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι δίνουν τις οδηγίες στις επιχειρήσεις μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, με σκοπό την αποτροπή ατυχημάτων με ενδεχόμενες επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και στο περιβάλλον».

Editorial