Οι όροι του Διαγωνισμού για τον φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων του CarsElectric.gr

Το CarsElectric.gr διοργανώνει μεγάλο διαγωνισμό, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει έναν οικιακό φορτιστή από την EVPOWER.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλικίες μόνο 18+

H εταιρεία ΚΑΡΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε σε συνεργασία με την εταιρεία EVPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε διοργανώνουν διαγωνισμό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram.

Ο/Η νικητής/τρια θα παραλάβει έναν φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου δώρο από την εταιρεία EVPOWER και επωνυμίας TeltoCharge.

Χαρακτηριστικά φορτιστή TeltoCharge: Μονοφασική έκδοση 32Α / 7.4 kW max, έξυπνος και επιλέξιμος για επιδότηση μέσω του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά, με επιλογή socket ή ενσωματωμένου καλώδιο Type 2 / 5m αναλόγως τι επιθυμεί ο πελάτης.

Διάρκεια διαγωνισμού: έναρξη: 21/12/2023 λήξη: 08/01/2024

Η κλήρωση θα γίνει στις 10/01/2024

Ο/Η νικητής/τρια θα ανακοινωθεί με νεότερο post και θα επικοινωνήσουμε μαζί του/της μέσω messenger, ενώ θα πρέπει να ανταποκριθεί στην επικοινωνία μέσω προσωπικού μηνύματος, μέχρι και 3 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία θα παραδώσει το δώρο στον/ην επόμενο/η επιλαχόντα/ούσα.

Απαραίτητη προϋπόθεση: να κάνετε like στη Facebook σελίδα της CarsElectric, να κάνετε like στην Facebook σελίδα της EVPOWER, να κάνετε like στον Instagram λογαριασμό της EVPOWER και να κάνετε like στον Instagram λογαριασμό της CarsElectric.

Το όνομα και η φωτογραφία του/της νικητή/τριας θα δημοσιευθούν σε προωθητικά μέσα της Carselectric και της EVPOWER.

Ο διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, διαχειρίζεται ή προωθείται από την εταιρεία Facebook Inc.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H εταιρεία ΚΑΡΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με έδρα στο Ελληνικό, Γερουλάνου αρ. 132, Α.Φ.Μ. 801441106, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156902807000 («Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία EVPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με έδρα στην οδό Υφασίου 39, Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 801430687, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156659403000 («Χορηγός Εταιρεία») διοργανώνουν διαγωνισμό («Διαγωνισμός») μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram με τους παρακάτω όρους:

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (στο εξής οι «Όροι») και τυχόν τροποποιήσεων τους από τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες (στο εξής «εσείς»). Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να  υποβάλετε αίτηση συμμετοχής ­στον Διαγωνισμό.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται συναίνεση για τη συμμετοχή σας από γονέα ή κηδεμόνα μέσω υπεύθυνης δήλωσης που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας ή της Χορηγού Εταιρείας σε οποιαδήποτε θέση, καθώς επίσης και όσοι συνδέονται με τα παραπάνω πρόσωπα με συγγένεια α’ και β’ βαθμού.

Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Διοργανώτρια και η Χορηγός Εταιρεία έχουν δημιουργήσει τους επίσημους λογαριασμούς (σελίδες) τους στο κοινωνικό δίκτυο Meta (Facebook, Instagram) όπου και θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 21/12/2023 μέχρι την 08/01/2024. Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να πατήσετε “like” («μου αρέσει») στην σελίδα της Διοργανώτριας και στην σελίδα της Χορηγού Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram. Διευκρινίζεται ότι το κοινωνικό δίκτυο Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

 1. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένας φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων και θα δοθεί από την Χορηγό Εταιρεία Προμήθειας και Εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων «EVPOWER».

5.2 Το δώρο του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, όπως ορίζεται ανωτέρω. Το δώρο είναι προσωποπαγές, ανεπίδεκτο αλλαγής ή αντικατάστασής του με προϊόν/όντα οποιασδήποτε αξίας, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα ανταλλαγής αυτού με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

5.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για τον νικητή του διαγωνισμού, είναι ότι θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτροδοτούμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, καθώς ο φορτιστής είναι επίτοιχος και μπαίνει σε σταθερή εγκατάσταση.

 1. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10/01/2024 μέσω πιστοποιημένου εργαλείου από  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Διοργανώτριας, που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την μη ανθρώπινη παρέμβαση στην διαδικασία κλήρωσης. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής/ήτρια και δύο (2) επιλαχόντες/ούσες νικητές/ήτριες. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ούτε να προσβληθούν με κανένα νόμιμο μέσο.

6.2 Το όνομα του/της νικητή/ήτριας θα ανακοινωθεί με νεότερο post στην σελίδα της Διοργανώτριας και την σελίδα και ιστότοπο της Χορηγού Εταιρείας. Ο/Η νικητής/ήτρια θα ειδοποιηθεί μέσω messenger, στο προφίλ με το οποίο έχει συμμετάσχει / ή και email. Ο/Η νικητής/ήτρια υποχρεούται να απαντήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στην Διοργανώτρια και να αποδεχθεί το δώρο. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν λάβει κάποια απάντηση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επικοινωνία της με τον/την νικητή/ήτρια, ο/η νικητής/ήτρια θα απολέσει το δικαίωμά του/της επί του δώρου και η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τους/τις επιλαχόντες/ούσες. Οι ίδιοι όροι ισχύουν και για τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα. Εάν ο/η πρώτος/η επιλαχών αρνηθεί το δώρο ή δεν επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, θα απωλέσει το δικαίωμά του/της και θα ειδοποιηθεί ο/η δεύτερος/η επιλαχών/ούσα­.

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Το δώρο του διαγωνισμού θα παραδοθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, στην οδό Βουκουρεστίου αρ. 11, Αθήνα, Τ.Κ. 10671, 5ος όροφος με τη συμμετοχή και αντιπροσώπου της Εταιρείας Χορηγού. Ο/Η νικητής/ήτρια οφείλει κατά την παραλαβή του δώρου να επιδείξει την αστυνομική του/της ταυτότητα. Σε περίπτωση που ο/η νικητής/ήτρια δεν μπορεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το δώρο, θα πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία θα κοινοποιήσει στην Διοργανώτρια.

 1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Το όνομα του/της νικητή/ήτριας θα ανακοινωθεί με δημοσίευση (“post”) στο Facebook στις σελίδες της Διοργανώτριας και στα κοινωνικά δίκτυα της Χορηγού Εταιρείας καθώς και στον ιστότοπο www.evpower.gr της Χορηγού Εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η φωτογράφιση του/της νικητή/ήτριας στα γραφεία της Χορηγού Εταιρείας ή της Διοργανώτριας με τους εκπροσώπους αυτών. Η φωτογραφίες από την απονομή του δώρου θα δημοσιευθούν στον τύπο και το διαδίκτυκο στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Χορηγού Εταιρείας και της Διοργανώτριας. Περισσότερα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δείτε εδώ.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κατά την επικοινωνία της Διοργανώτριας με τον νικητή/-ήτρια ή τον αναπληρωτή/ώτρια νικητή/ήτρια θα ζητούνται από αυτόν/ήν τα πλήρη στοιχεία του/της (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για το σκοπό της εξακρίβωσης της ταυτότητάς του/της κατά την παράδοση του δώρου.

Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, συμπεριλαμβανομένων του/της νικητή/ήτριας και των επιλαχόντων/ουσών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ ανατρέξτε εδώ στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

10.1 Δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι θα παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό αληθή, ακριβή και πλήρη στοιχεία. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για την πλήρη και ορθή υποβολή των δεδομένων σας. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχόμενων δεδομένων και δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών. Η ελλιπής ή εσφαλμένη υποβολή των στοιχείων σας παρέχει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.

10.2 Συμφωνείτε ότι σε οποιαδήποτε ανάρτηση της Διοργανώτριας / ή του Χορηγού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δε θα αναρτάτε σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου (π.χ., ιδιωτική ζωή, πνευματικά δικαιώματα, φήμη εταιρείας κ.τ.λ.) καθώς και σχόλια τα οποία είναι δυσφημιστικά, συκοφαντικά, χυδαία, αισχρά, απρεπή, περιέχουν ύβρεις, προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη οποιουδήποτε, αποτελούν ρητορική μίσους, απειλή, εκφοβισμό, παρακινούν τη βία, περιέχουν γυμνό ή πορνογραφικό υλικό, ή στοιχειοθετούν παρενόχληση ή κακοποίηση οποιουδήποτε βάσει φύλου, έμφυλης ταυτότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, φυλετικών ή εθνικών χαρακτηριστικών·

10.3 Σε περίπτωση παραβίασης τον διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, ενώ αναλαμβάνετε αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11.1 Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 ανωτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε πλήρως ή δεν έχετε τηρήσει πλήρως τους παρόντες Όρους ή τους αμφισβητείτε με οποιονδήποτε τρόπο.

(β) αν έχετε υποβάλει ψευδή στοιχεία

(γ) σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον/την νικητή/ήτρια από υπαιτιότητα του/της νικητή/ήτριας ή στην περίπτωση που ο/η νικητής/ητρια δεν επικοινωνήσει εντός της απαιτούμενης προθεσμίας με την Διοργανώτρια, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.2 των παρόντων Όρων.

11.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που ματαιώνουν ή καθιστούν αδύνατη την διενέργεια του Διαγωνισμού ή διαβλητή την διαδικασία.

 1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1 Η Διοργανώτρια διοργανώνει τον Διαγωνισμό στο δικτυακό τόπο του Facebook στην σελίδα της και στη σελίδα της Χορηγού Εταιρείας “ως έχουν” και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τις σελίδες αυτές. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο οι ανωτέρω σελίδες στο Facebook θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα ελαττώματα ή τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται.

12.2 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία η βλάβη υποστείτε κατά την χρήση της σελίδας της Διοργανώτριας ή της Χορηγού Εταιρείας στο Facebook, για οποιαδήποτε ζημία λόγω της προσωρινής ή μόνιμης αναστολής του Διαγωνισμού ή της ακύρωσης ορισμένων αιτήσεων συμμετοχής λόγω τεχνικού προβλήματος.

12.3 Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Χορηγού Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση και την παράδοση του δώρου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτού. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό ευρίσκεται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Χορηγού Εταιρείας. Η Διοργανώτρια και η Χορηγός Εταιρεία δεν φέρουν καμία ποινική ή αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, νικητή ή τρίτου, για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σωματική, υλική ή άλλη ήθελε προκληθεί από την χρήση του δώρου του Διαγωνισμού, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στις σελίδες της Χορηγού Εταιρείας και της Διοργανώτριας είναι είτε καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Διοργανώτριας, της Χορηγού ή τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η έκθεσή τους στον Δικτυακό Τόπο ή η διάθεση των προϊόντων στον/στην νικητή/ήτρια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς την έγγραφη άδεια των νόμιμων δικαιούχων. Οι συμμετέχοντες/ουσες στον Διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα επί των σημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων διακριτικών γνωρισμάτων της Διοργανώτριας ή της Χορηγού Εταιρείας.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς (π.χ. σε περίπτωση που επέλθουν αλλαγές στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού). Εάν οι νέοι Όροι περιλαμβάνουν ουσιώδεις αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε εύλογο μέσο. Τυχόν αλλαγές στους Όρους θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο και είναι δεσμευτικοί για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι (και οποιαδήποτε τροποποίησή τους) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου και τον Διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας [email protected] και του Χορηγού [email protected] και τίτλο θέματος email: Διαγωνισμός TeltoCharge από την EVPOWER.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (link)

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Η εταιρείες ΚΑΡΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με έδρα στο Ελληνικό, Γερουλάνου αρ. 132, Α.Φ.Μ. 801441106, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156902807000 («Διοργανώτρια»), και EVPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με έδρα στην οδό Υφασίου 39, Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 801430687, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156659403000.

Σκοπός επεξεργασίας:

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η παράδοση του δώρου και η δημοσίευση των νικητών για την προώθηση των προϊόντων της Χορηγού Εταιρείας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεστε με την συμμετοχή σας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:

 • Το όνομα του προφίλ σας με το οποίο θα κάνετε like προκειμένου να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό,
 • στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής/ήτρια
 • στοιχεία ταυτότητας για την ταυτοποίησή σας κατά την παραλαβή του δώρου,
 • η φωτογραφία σας και ενδεχομένως κάποια σχόλιά σας από την απονομή του δώρου με σκοπό την δημοσίευσή τους για προωθητικούς σκοπούς.

Αποδέκτες των δεδομένων σας:

Η Διοργανώτρια και η Χορηγός Εταιρεία, τρίτοι προμηθευτές που σχετίζονται με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή την κλήρωση και την απονομή του επάθλου (όπως τεχνικοί σύμβουλοι, host providers, φωτογράφοι, κ.τ.λ.) καθώς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram κ.α.

Διάρκεια επεξεργασίας:

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, και έξι μήνες μετά το πέρας του. Τα δεδομένα των νικητών θα τηρηθούν σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τους σκοπούς απονομής, εγκατάστασης και εγγύησης του δώρου από την Χορηγό Εταιρεία ενώ η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί αυτά τα στοιχεία μέχρι και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για λόγους προώθησης.

Ασφάλεια Δεδομένων:

Τα δεδομένα σας δεν μεταφέρονται εκτός του χώρου της ΕΕ, και για την τήρησή τους τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Τα δικαιώματά σας:

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην χρήση των δεδομένων σας. Ωστόσο αν ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας ενδεχομένως να μην μπορείτε πλέον να λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό, ή να μην σας αποδοθεί το δώρο, αν αναδειχθείτε νικητής/ήτρια. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να υποβάλετε παράπονο.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευνθείτε στην Διοργανώτρια στο email: [email protected]

abb_img
spot_img