Ηλεκτρικά λεωφορεία: Η προμήθεια 100 οχημάτων πάει σε δεύτερο διαγωνισμό

Οι εξελίξεις των διαγωνισμών για τα ηλεκτρικά λεωφορεία και ο στόχος των 1300 νέων οχημάτων τα επόμενα χρόνια.

Πριν μερικές ημέρες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου σχετικό με τα ηλεκτρικά λεωφορεία που σχεδιάζει να προμηθευτεί η χώρα. Σε αυτό ανέφερε πως απ’ τις αρχικά υποβληθείσες προσφορές για την προμήθεια 100 ηλεκτρικών λεωφορείων μήκους 12 μέτρων χαμηλής αυτονομίας στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (τμήμα 4 του Διαγωνισμού) για την ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων, μόνο μία παρέμεινε σε ισχύ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ωστόσο, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού απέρριψε τη συγκεκριμένη προσφορά. Συγκεκριμένα, ο λόγος ήταν πως δεν πληρούσε τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η απόρριψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ήταν ομόφωνη.

Διεθνείς διασυνδέσεις: Ο δρόμος για την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο και εξαγωγέα ενέργειας – Cars Electric

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Υπενθυμίζουμε πως η Επιτροπή Αξιολόγησης ασκεί τα καθήκοντα της από τον Μάρτιο του 2022. Την Επιτροπή αποτελούν ο Πρόεδρος – Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, δύο τακτικά μέλη από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δύο τακτικά μέλη από τις σχετικές Διευθύνσεις της Ο.ΣΥ., του παρόχου αστικών οδικών συγκοινωνιών στην Αθήνα.

ΑΔΜΗΕ: Το 61% της ηλεκτροπαραγωγής του Νοεμβρίου ήταν από καθαρή ενέργεια – Cars Electric

Η ένταξη της προμήθειας των 100 οχημάτων στον δεύτερο διαγωνισμό

Παράλληλα, σημειώνουμε πως ο εν λόγω διαγωνιζόμενος είχε υποβάλλει προσφορά και στο Τμήμα 5 του Διαγωνισμού για 250 ηλεκτρικά λεωφορεία. Ωστόσο, η προσφορά εκείνη είχε μεγάλη ομοιότητα με αυτήν για το Τμήμα 4. Επομένως, η Επιτροπή Αξιολόγησης την είχε απορρίψει και αυτή λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Διαγωνισμού.

Συμπερασματικά, εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, η προμήθεια των 100 οχημάτων που προέβλεπε το Τμήμα 4 του πρώτου διαγωνισμού θα ενταχθεί στον δεύτερο διαγωνισμό. Αυτός ο διαγωνισμός θα αφορά συνολικά 750 οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η προκήρυξη του θα λάβει χώρα πιθανότατα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

HELLENiQ ENERGY: Προσφορά 8 τόνων τροφίμων σε κοινωνικά συσσίτια τις ημέρες των Χριστουγέννων – Cars Electric

Ο στόχος προμήθειας 1300 νέων οχημάτων τα επόμενα χρόνια

Κλείνοντας, η ανακοίνωση του Υπουργείου κάνει λόγο για την προμήθεια των πρώτων 250 ηλεκτρικών λεωφορείων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα λεωφορεία αυτά θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2024. Επιπλέον, στόχος παραμένει η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με 1300 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια.

abb_img
spot_img