Ορισμένα πράγματα δεν μπορείτε να τα μεταφέρετε στο πορτ μπαγκάζ σας!

Μπορεί να περηφανεύεστε για τη χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ σας, αλλά δεν μπορείτε να μεταφέρετε ότι θέλετε!

Tο αυτοκίνητο για τους περισσότερους είναι εργαλείο μετακίνησης και μεταφοράς αντικειμένων. Βέβαια αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι πως υπάρχουν περιορισμοί για το τι μεταφέρει κανείς στο πορτ μπαγκάζ. Τα όρια αυτά τα θέτει ο κατασκευαστής του οχήματος και φυσικά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Τι απαγορεύει λοιπόν ο Κ.Ο.Κ. να μεταφέρει κανείς στο πορτ μπαγκάζ του;

Τι ισχύει με το φαρμακείο αυτοκινήτου;

Καύσιμα

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η μεταφορά καυσίμων με δοχείο, τότε αυτή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία. Φυσικά συγκεκριμένου τύπου για να εξασφαλιστεί η απομάκρυνση του στατικού ηλεκτρισμού. Αν έχετε το κατάλληλο δοχείο, αυτό θα πρέπει να είναι σε όρθια θέση και με ασφαλή στήριξη. Φυσικά για να μην ανατραπεί κατά την οδήγηση. Συνιστούμε να αφήνετε και ελαφρώς ανοιχτό παράθυρο για την ανανέωση του αέρα. Σε ότι αφορά την ταχύτητα, αυτή θα πρέπει να είναι μικρή και η οδήγηση να γίνεται με τη δέουσα προσοχή.

Πολύ βαριά αντικείμενα

Για όσους δεν γνωρίζουν, κάθε κατασκευαστής έχει ορίσει το μικτό βάρος του εκάστοτε οχήματος. Η άδεια το αναγράφει και σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει ουδείς να το ξεπερνάει έπειτα από τη φόρτωση αντικειμένων.

Πόσο είναι το πρόστιμο αν ξεχάσεις το δίπλωμα οδήγησης;

Αντικείμενα που εξέχουν

Μια ακόμα σημαντική απαγόρευση είναι η μεταφορά αντικειμένων που το μήκος τους ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο. Μάλιστα το τελευταίο ποικίλει ανάλογα με το αυτοκίνητο. Ο Κ.Ο.Κ. αναφέρει πως το οποιοδήποτε φορτίο δεν πρέπει να προεξέχει από το πίσω τμήμα του οχήματος περισσότερο από 30% του συνολικού μήκους του αμαξώματος. Αν πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθεί κάτι εξαιρετικά μακρύ, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Τεχνικής υπηρεσίας.

Αντικείμενα που έχουν επαφή με το οδόστρωμα

Μια ακόμη κατηγορία αντικειμένων που ο Κ.Ο.Κ απαγορεύει τη μεταφορά τους, είναι εκείνων που έχουν επαφή με το έδαφος. Αυτός ο τρόπος μεταφοράς θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Η μεταφορά αντικειμένων που ακουμπούν στο έδαφος είναι εφικτή αν αυτά δεν προκαλούν φθορές ή κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες. Φυσικά πρέπει να υπάρχει ειδική άδεια της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας. Το διοικητικό πρόστιμο για τις παραπάνω παραβάσεις αγγίζει τα 80 ευρώ. Βέβαια αν τα όργανα της Τροχαίας κρίνουν ότι η φόρτωση είναι επικίνδυνη, μπορούν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

abb_img
spot_img