Πλησιάζει η συμφωνία για τις μπαταρίες στην Ευρώπη

Σε προσωρινή συμφωνία ήρθαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, σχετικά με τους κανόνες για τις μπαταρίες στην Ευρώπη.

Ακούστε το άρθρο

Η Ευρώπη παίρνει αποφάσεις για τις μπαταρίες που θα κυκλοφορούν στην αγορά της. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε προσωρινά με το Συμβούλιο της ΕΕ ως προς τους κανόνες, οι οποίοι θα διέπουν τις μπαταρίες που θα κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όλες οι μπαταρίες θα είναι περισσότερο βιώσιμες, κυκλικές και ασφαλείς. Μάλιστα, η συμφωνία «πατάει» στην πρόταση τη Κομισιόν από το 2020, η οποία αντιμετωπίζει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με τις μπαταρίες.

Πόσο αντέχουν οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Τι ισχύει για τις μπαταρίες στην Ευρώπη;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις μπαταρίες και τα απόβλητα τους, ρυθμίζει η οδηγία του 2006 για τις ηλεκτρικές στήλες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, λόγω των εξελίξεων της τεχνολογίας αλλά και της χρήσης των μπαταριών.

Σαουδική Αραβία: Επενδύσεις σε μπαταρίες ηλεκτρικών!

Συγκεκριμένα, η ζήτηση για μπαταρίες στην Ευρώπη θα είναι αυξημένη 14 φορές έως το 2030. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ικανοποιεί το 17% της εν λόγω ζήτησης. Αυτή η αύξηση στη ζήτηση των μπαταριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στη ζήτηση των πρώτων υλών. Επομένως, η νέα συμφωνία στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής της διαδικασίας.

StoreDot: Αργούν οι μπαταρίες στέρεας κατάστασης!

Η ΕΕ ζητά βιώσιμες μπαταρίες

Η νέα συμφωνία για τις μπαταρίες στην Ευρώπη στοχεύει σε ένα οικοσύστημα κυκλικής οικονομίας και μηδενικής ρύπανσης. Το εν λόγω οικοσύστημα καθιστά τις μπαταρίες βιώσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Από την προμήθεια των πρώτων υλών έως τη συλλογή, την ανακύκλωση και την αναπροσαρμογή της χρήσης τους.

Ουσιαστικά, η ΕΕ έχει στόχο μία ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία μπαταριών, η οποία θα συμβάλλει στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και στην ανεξαρτησία από τις εισαγωγές καυσίμων. Επομένως, οι μπαταρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050.

Για την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού είναι απαραίτητη η επίσημη έγκριση του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει την οδηγία του 2006. Ωστόσο, θα λάβει χώρα η έκδοση λεπτομερέστερων κανόνων από το 2024 έως το 2028 με στόχο την απόλυτη λειτουργικότητα του νέου πλαισίου.

abb_img