ηλεκτρικές διασυνδέσεις

ΑΔΜΗΕ: Σύσταση της εταιρείας “Saudi Greek Interconnection”

Η εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για τη διασύνδεση Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας και ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στη στρατηγική της χώρας.

Διεθνείς διασυνδέσεις: Ο δρόμος για την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο και εξαγωγέα ενέργειας

Τα οφέλη που θα φέρουν οι διεθνείς διασυνδέσεις στην Ελλάδα και τα εμβληματικά έργα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.
abb_img