Ηλεκτροκίνητα Οχήματα

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε εποχή ηλεκτροκίνησης

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, αναβαθμίζει τον στόλο του και προχωράει στην αγορά επτά νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Editorial