Τέλη Μεταβίβασης Οχήματος

Με ηλεκτρονική πληρωμή τα τέλη μεταβίβασης!

Τα τέλη μεταβίβασης ενός επιβατικού οχήματος ή ενός δίκυκλου θα πληρώνονται πλέον και ηλεκτρονικά, μέσω κωδικών πληρωμής RF/QR.

Μεταβίβαση οχήματος: Υπολογίζεις και πληρώνεις ηλεκτρονικά!

Η μεταβίβαση οχήματος θα πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά, τόσο σε ότι αφορά στον υπολογισμό των τελών, όσο και στην πληρωμή τους.
abb_img