Ταξιδεύουν με πλοίο τα ηλεκτρικά οχήματα;

Πολύς λόγος έχει γίνει σχετικά με τη μεταφορά των ηλεκτρικών οχημάτων σε πλοία. Το carselectric.gr ζήτησε διευκρινήσεις για το θέμα.

Ακούστε το άρθρο

Πολύς λόγος έχει γίνει σχετικά με τον αν ταξιδεύουν τα ηλεκτρικά οχήματα σε πλοία. Το carselectric.gr ζήτησε διευκρινήσεις από το Λιμενικό για το θέμα. Και στην απάντηση του πήραμε πολύ σημαντικές πληροφορίες.

Με εγκύκλιο του στις 16 Απριλίου, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Ο σκοπός της εγκυκλίου προκύπτει από την αύξηση στη χρήση οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα (Alternative Fuel Vehicles AFVs). Τα οποία μεταφέρονται από πλοία.

Τα Οχήματα με Εναλλακτικά Καύσιμα είναι τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες), καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα.

Πέρα από τις σημερινές προβλέψεις της διεθνούς ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και με δεδομένη την απουσία επί του παρόντος εναρμονισμένων ενωσιακών και διεθνών νομοθετικών κανόνων για τη μεταφορά AFV από πλοία, με την εγκύκλιο δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για Ε/Γ – Ο/Γ και Φ/Γ – Ο/Γ πλοία που φεύγουν από ελληνικό λιμάνι και μεταφέρουν τέτοια οχήματα. Με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων στους χώρους μεταφοράς οχημάτων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν μεταξύ άλλων στα εξής:

  • Φόρτωση των πλοίων με οχήματα εναλλακτικών καυσίμων.
  • Μη φόρτωση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων σε Ε/Γ – Ο/Γ και Φ/Γ – Ο/Γ πλοία.
  • Εποπτεία των χώρων που μεταφέρονται αυτά τα οχήματα
  • Εξοικείωση του πληρώματος με τους πιθανούς κινδύνους
  • Εφοδιασμό πλοίων με τον κατάλληλο εξοπλισμό και
  • Σε ειδικότερες απαιτήσεις

Οδηγίες φόρτωσης για εξηλεκτρισμένα οχήματα

Έτσι λοιπόν για να φορτωθεί σε πλοίο ένα όχημα με εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές από τη μεριά της πλοιοκτήτριας εταιρείας τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε εκπαίδευση του προσωπικού. Αλλά και κάποιες σημαντικές ενέργειες από τον οδηγό του οχήματος.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να γίνει καταγραφή της θέσης του οχήματος και τοποθέτηση σήμανσης σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου. Πρέπει επίσης να γίνει μέτρηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Μάλιστα οι οδηγοί έχουν υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του πληρώματος σε περίπτωση που έχουν οποιαδήποτε ένδειξη προβλήματος.

Επιπλέον η φόρτιση της μπαταρίας να είναι έως 40% ενώ στα οχήματα με φυσικό αέρια και υγραέριο να είναι άδειο το μισό ρεζερβουάρ.

Απαγορεύεται η φόρτωση οχημάτων με πρόβλημα στη μπαταρία ή τη δεξαμενή αντίστοιχα. Μάλιστα η επιστολή διευκρινίζει ότι την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του βαραίνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και ο πλοιοκτήτης μπορεί να το εξασφαλίσει με όποιον τρόπο που αυτός ορίσει.»

Επίσης θα πρέπει στην φόρτωση να εκτιμηθεί για την επιλογή της θέσης ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι, σύμφωνα με τον EMSA, κατά 25% βαρύτερα από τα συμβατικά. Και το σημείο που έχουν σταθμέυσει να έχει κάμερες κλειστού κυκλώματος. Τέλος η εγκύκλιος αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει σύστημα τεχνητού εξαερισμού του χώρου. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, του πλου και της εκφόρτωσης. Εκτός αν μιλάμε για ανοιχτούς χώρους, τους οποίους μάλιστα συνιστά για τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων.

Απαγορεύεται η φόρτιση των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων πάνω στα πλοία.

Έτσι σβήνει η φωτιά σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Εποπτεία χώρων μεταφοράς με ηλεκτρικά οχήματα

Τα πλοία που μεταφέρουν ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει, πέρα από τις κλασικές περιπολίες που κάνουν για ασφάλεια, να «έχουν ιδιαίτερη επαγρύπνηση των αγημάτων πυρασφάλειας». Κάθε πλοίο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο θερμικές κάμερες και τουλάχιστον δύο φορητούς ανιχνευτές τοξικών ή εύφλεκτων αερίων. Και στις περιπολίες το πλήρωμα να χρησιμοποιεί τις κάμερες και τους ανιχνευτές. Έτσι το πλήρωμα οφείλει να έχει εξοικείωση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις διαφορές των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων με τα συμβατικά. Και να γνωρίζει τη χρήση των παραπάνω συσκευών καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε τέτοια οχήματα.

Πυρκαγιά οχήματος εναλλακτικών καυσίμων σε πλοίο

Η εγκύκλιος αναφέρει την ανάγκη να υπάρχουν επιπλέον δύο πυροσβεστήρες 9 λίτρων και δύο ειδικών κουβερτών κατάσβεσης σε κάθε πλοίο. Επισης αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν δύο επιπλέον εξαρτύσεις πυροσβέστη καθώς και αναπνευστικές συσκευές. Βέβαια ακόμα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο υλικό που αποδεδειγμένα και επίσημα μπορεί να σβήσει τη φωτιά σε όχημα με εναλλακτικά καύσιμα.

abb_img