Το πρότυπο μέτρησης WTLP και η αυτονομία των EVs

Το WLTP διαδέχτηκε τον «Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης» (NEDC), ο οποίος χρησιμοποιείτο τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (World Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ή WLTP) είναι ένα παγκόσμιο, εναρμονισμένο πρότυπο για τον προσδιορισμό των επιπέδων ρύπων, των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και των υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς και το εύρος αυτονομίας των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων.

Το WLTP πήρε τη θέση του «Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης» (NEDC), ο οποίος «έτρεχε» τις τελευταίες δεκαετίες.

Το πρωτόκολλο WLTP εστιάζει σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης. Μάλιστα, στοχεύει στην παροχή δεδομένων που αντανακλούν καλύτερα την καθημερινή χρήση ενός οχήματος.

Το WLTP στοχεύει, επίσης, στην εναρμόνιση των διαδικασιών δοκιμών σε διεθνές επίπεδο και στη δημιουργία ίσων όρων στην παγκόσμια αγορά.

Το WLTP είναι η τυπική δοκιμασία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων για την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Προφανώς, το ίδιο πρότυπο χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 όλα τα ελαφρά οχήματα που κυκλοφορούν στις χώρες της ΕΕ συμβαδίζουν με το WLTP. To ίδιο, μάλιστα, ισχύει και στην Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία.

Ο ξεπερασμένος… NEDC (New European Driving Cycle – Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης)

Το WLTP αντικατέστησε τον παλιό «Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης» (NEDC). Ο NEDC ίσχυσε τη δεκαετία του 1980 για την προσομοίωση καταστάσεων αστικής (εντός πόλεως) οδήγησης ενός επιβατικού αυτοκινήτου.

Το 1992, το NEDC άλλαξε, ώστε να περιλαμβάνει και μια εκτός πόλεως διαδρομή (που χαρακτηρίζεται από μεσαίες έως υψηλές ταχύτητες) και το 1997 είδαμε, επίσης, και τη μέτρηση των εκπομπών CO2.

Ο κύκλος NEDC θεωρήθηκε ξεπερασμένος, καθώς δεν ήταν αντιπροσωπευτικός των σύγχρονων τρόπων οδήγησης, ενώ το πρότυπο WLTP έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο αντιπροσωπευτικό των πραγματικών και σύγχρονων οδηγικών συνθηκών.

Πως θα αποβάλλουμε το άγχος αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ NEDC και WLTP;

Η μέθοδος WLTP έχει πολλές διαφορές με την NEDC, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘80.

Για παράδειγμα, οι μετρήσεις λαμβάνουν χώρα σε πιο δυναμικές συνθήκες οδήγησης. Λαμβάνουν υπόψη μεγαλύτερη απόσταση, υψηλότερη μέση ταχύτητα, περισσότερες φάσεις οδήγησης/ταχύτητας (χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή ταχύτητα αντί για αστικό και υπεραστικό κύκλο που ίσχυε), ενώ περιλαμβάνουν στάσεις και επιταχύνσεις.

Ακόμη λαμβάνουν υπόψη πιθανό επιπλέον εξοπλισμό του αυτοκινήτου ή λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ενός αυτοκινήτου και να μειώσει το εύρος αυτονομίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το WLTP διαρκεί 10 λεπτά περισσότερο από το NEDC (30, αντί για 20 λεπτά), με ένα πιο δυναμικό προφίλ οδήγησης, το οποίο περιλαμβάνει μεγαλύτερες επιταχύνσεις και απότομα φρεναρίσματα. Επιπλέον, η μέση και η μέγιστη ταχύτητα άγγιξαν τα 46,5 και 131,3 χλμ/ώρα, αντίστοιχα.

Η συνολική διανυθείσα απόσταση είναι 23,25 χιλιόμετρα, υπερδιπλάσια από αυτή των 11 χιλιομέτρων που προέβλεπε ο κύκλος NEDC.

Η μέθοδος WLTP είναι πιο «απαιτητική» ή «αυστηρή». Ωστόσο, είναι πιο ρεαλιστική σε σχέση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της μεθόδου NEDC.

Ένας κύκλος οδήγησης είναι αδύνατον να αναπαραχθεί «στην πραγματική ζωή» και στην κανονική οδήγηση, όμως με την μέθοδο WLTP, οι αποκλίσεις είναι πολύ πιο μικρές και τα αποτελέσματα των μετρήσεων πολύ κοντά στην πραγματικότητα.

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συμβατικών

Editorial