ΑΑΔΕ: Η λαθρεμπορία καυσίμων καλά κρατεί και το 2022

Η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ελέγχων για την λαθρεμπορία καυσίμων κατά το 1ο τρίμηνο του 2022.

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε σημαντικές περιπτώσεις κατασχέσεων-δεσμεύσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων για λαθρεμπορία καυσίμων. Η περίοδος των ελέγχων, αφορά στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Επιπλέον, οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Την 7η ακριβότερη βενζίνη παγκοσμίως διαθέτει η Ελλάδα!

Έλεγχοι βάσει του ΑΦΜ

Στου ελέγχους της ΑΑΔΕ με βάση το ΑΦΜ, προέκυψαν 132 εμπλεκόμενα ΑΦΜ. Η Ανεξάρτητη Αρχή, μάλιστα, έλεγξε τα 49, από τα οποία τα 22 ήταν ανύπαρκτα και χωρίς συναλλακτική δραστηριότητα.

Σημαντικές περιπτώσεις αποτέλεσαν οι ακόλουθοι έλεγχοι:

 • Στην Αργολίδα, πρατήριο διάθεσης υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 404.394,44 ευρώ και υπέπεσε σε λαθρεμπορία για 575.244,86 λίτρα.
 • Στην Αιτωλοακαρνανία, πρατήριο υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 155.642,95 ευρώ.
 • Στη Λακωνία, πρατήριο υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 93.047,06 ευρώ.
 • Στην Αττική, εταιρεία εμπορίας υγραερίου δεν είχε προβεί σε σύνδεση του ΦΗΜ, με αποτέλεσμα την επιβολή πρόστιμου ύψους 146.800 ευρώ.
 • Σε άλλη περίπτωση, στην Αττική, διαπίστωσε η ΑΑΔΕ λαθρεμπορία για 495.325 λίτρα βενζίνης και 210.373 λίτρα diesel.
 • Στην Αττική, σε διαφορετική περίπτωση, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία για 91.790 λίτρα βενζίνης και 97.164 λίτρα diesel.
 • Πλοίο προχώρησε σε λαθρεμπορία 8.412 λίτρων καυσίμων.
 • Σε άλλο πλοίο, εντόπισε η ΑΑΔΕ λαθρεμπορία πετρελαίου εξωτερικής καύσης 22,3 Μ/Τ και πετρελαίου ναυτιλίας 48,87 Μ/Τ.

Fuel Pass: Επιδότηση και για τα ηλεκτρικά!

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ και σε πλοία

Σε φορτηγό πλοίο ελληνικής σημαίας, η ΑΑΔΕ έλεγξε τα ναυτιλιακά έγγραφα και λοιπά φορολογικά – τελωνειακά παραστατικά. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την διενέργεια ποσοτικής καταμέτρησης καυσίμων  με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης διαπίστωσε:

 • πλεονάζουσα διαφορά πετρελαίου ναυτιλίας (D.O.) 8.412 λίτρα για τα οποία δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα παραστατικά που αποδείκνυαν τη νόμιμη κατοχή καθώς και την καταβολή του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων.
 • κατανάλωση επιπλέον ποσότητας πετρελαίου ναυτιλίας (D.O.) 2.300 λίτρων στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης, χωρίς την απαραίτητη απόδειξη.

Οι παραπάνω πράξεις, λοιπόν, αποτελούν τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας, κατά παράβαση των διατάξεων «περί Ε.Τ.Κ.». Ο ελεγχόμενος, επομένως, κατέβαλε άμεσα το αναλογούν ποσό των 24.012,14 ευρώ.

Προ των πυλών το ηλεκτρονικό μητρώο φορτιστών!

Επιπλέον, σε πλοίο με σημαία Λιβερίας, η ΑΑΔΕ έλεγξε τα ναυτιλιακά έγγραφα και λοιπά φορολογικά – τελωνειακά παραστατικά. Σε συνδυασμό, λοιπόν, με την διενέργεια ποσοτικής καταμέτρησης καυσίμων  με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης διαπίστωσε πλεονάζουσα διαφορά στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης:

 • Πετρελαίου εξωτερικής καύσης (Fuel Oil), συνολικής ποσότητας 22,3 Μ/Τ.
 • Πετρελαίου ναυτιλίας (MGO), συνολικής ποσότητας 48,46 Μ/Τ.

Οι παραπάνω πράξεις συνιστούν, δηλαδή, τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας, κατά παράβαση των διατάξεων «περί Ε.Τ.Κ.». Ο ελεγχόμενος κατέβαλε το ποσό των 145.146,59 ευρώ.

Πώς επανεκδίδω δίπλωμα οδήγησης λόγω φθοράς;

Έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Ύστερα από έλεγχο σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων που είχαν Διαχειριστή το ίδιο πρόσωπο η ΑΑΔΕ παρατήρησε τα εξής:

 • Κατοχή και εμπορία υγρών καυσίμων για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι.
 • επιχείρηση χρησιμοποίησε 30.000 λίτρα, χύμα χημικού προϊόντος με εμπορική ονομασία «SOLVENT» για νοθεία βενζίνης αμόλυβδης στην εγχώρια αγορά και 5.000 λίτρα χύμα ορυκτελαίων για νοθεία του πετρελαίου κίνησης.

Συνέπεια αυτών, λοιπόν, ήταν να διαφύγουν την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ύψους 151.303,75 ευρώ.

Μετά από έλεγχο σε πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο ήταν κλειστό, και με παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, παρελήφθησαν δείγματα καυσίμων. Ακόμη, η ΑΑΔΕ συνέλεξε δείγμα ποσότητας 4.774 λίτρων, το οποίο ήταν σε υπόγεια δεξαμενή, μη συνδεδεμένη με το σύστημα Εισροών – Εκροών.

fuelGR: Η οικονομικότερη βενζίνη στα χέρια σας!

Η εν λόγω ποσότητα, σύμφωνα με τη σχετική χημική ανάλυση, ήταν νοθευμένη και δεν τη συνόδευε κανένα φορολογικό στοιχείο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή της. Οι διαφυγούσες της καταβολής δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, με την καταβολή των πολλαπλών τελών, θα ανέλθουν κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 20.000 ευρώ.

Τέλος, η έρευνα συνεχίζεται και ως προς την νομιμότητα κατοχής και διάθεσης καυσίμων μέσω του συστήματος εισροών-εκροών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την ημέρα του ελέγχου. Οι εκτιμώμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό περίπου των 700.000 ευρώ.

newsletter-graphic-carselectric.gr
Οι ειδήσεις μας κατευθείαν στο inbox σας!