Η ανακύκλωση μπαταριών δημιουργεί νέα αγορά

Η ανακύκλωση μπαταριών αποτελεί κίνητρο για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς

Ακούστε το άρθρο

Η ανακύκλωση μπαταριών αυτοκινήτων θα αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία μιας νέας αναδυόμενης αγοράς.

Το κόστος των μπαταριών για τα ηλεκτρικά οχήματα μειώνεται σημαντικά χρόνο με τον χρόνο. Το 2019 το κόστος για την κατασκευή μπαταρίας μιας κιλοβατώρας ήταν κατά μέσο όρο 156 δολάρια. Αντίστοιχα, το 2010 στοίχιζε περίπου 1.100 δολάρια.

Σήμερα, ο μέσος όρος της χωρητικότητας των μπαταριών στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκεται στα 44 kWh. Πλέον, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν μπαταρίες που βρίσκονται κοντά σε χωρητικότητες των 50-70 kWh.

Αυτό έχει ως συνέπεια την μεγάλη αύξηση της αυτονομίας. Παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που γίνονται πιο προσιτά λόγω μεγαλύτερης αυτονομίας.

Νέα γενιά μπαταριών

Η επόμενη γενιά μπαταριών ιόντων λιθίου που θα εισέλθει στην αγορά τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, είναι πιθανό να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο. Επιπλέον, θα φέρει τεχνολογίες που θα επιτρέπουν χωρητικότητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ισχύουν σήμερα.

Μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου
Μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2030 θα υπάρξει απόσυρση 100-120 GWh μπαταριών αυτοκινήτων. Ένας όγκος περίπου ισοδύναμος με την τρέχουσα ετήσια παραγωγή μπαταριών.

Χωρίς αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων όγκων, αυτό μπορεί να καταστεί σημαντική περιβαλλοντική ευθύνη. Όμως οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες αυτοκινήτων με σωστή διαχείριση μπορούν να διοχετευτούν μέσω της ανακύκλωσης στην επαναχρησιμοποίηση των μπαταριών.

Μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η παράταση της ωφέλιμης ζωής αυτών των μπαταριών μπορεί να συμβάλει στον εκτοπισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των εκπομπών και του κόστους κατασκευής νέων μπαταριών για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών.

Σήμερα υπάρχει μικρή εμπειρία από αυτήν την αναδυόμενη αγορά. Όμως οι προκλήσεις της επαναχρησιμοποίησης των μπαταριών αυτοκινήτων θα μπορεί να μειώσει το κόστος κατασκευής νέων μπαταριών.

Καθώς αυξάνεται ο όγκος των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα, η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής βιομηχανίας ανακύκλωσης θα είναι το κλειδί για τη βιωσιμότητα των μπαταριών ιόντων λιθίου.

Τέλος, η εγχώρια ανακύκλωση θα επιτρέψει στις χώρες να μειώσουν την εξάρτησή τους από εισαγωγές υλικών πρώτων υλών για την κατασκευή μπαταριών.

Μέχρι στιγμής, η οικονομική βιωσιμότητα και τα κίνητρα στην αγορά για ανακύκλωση λόγω των μικρών όγκων είναι μικρά.

Όμως θα αυξάνονται όσο θα αυξάνεται η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

abb_img