Αποθήκευση ενέργειας: 12 δις ευρώ προστιθέμενης οικονομικής αξίας για τη Γερμανία

Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία, θα οδηγήσει στη δημιουργία 12 δις ευρώ προστιθέμενης οικονομικής αξίας. Και θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων για αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία, θα οδηγήσει στη δημιουργία 12 δις ευρώ προστιθέμενης οικονομικής αξίας. Και θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μελέτη της Frontier Economics παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στη Γερμανία. Τη μελέτη ανέθεσαν οι εταιρείες Fluence, BayWa r.e., ECO STOR, enspired και Kyon Energy. Και υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη στρατηγική αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι που πρότεινε πρόσφατα το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας. Και προτρέπει την άμεση ολοκλήρωση και εφαρμογή της.

Η αποθήκευση ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης

Η αποθήκευση ενέργειας είναι σε τροχιά αύξησης για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με αναλύσεις της Frontier Economics, στη Γερμανία θα γίνουν εγκαταστάσεις με χωρητικότητα 15 GW/57 GWh έως το 2030. Έτσι, εάν υπάρχει ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει 40πλάσια αύξηση σε σύγκριση με σήμερα.

Μέχρι το 2050, η χωρητικότητα των συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία μπορεί να φθάσει τα 60 GW / 271 GWh. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ευελιξίας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά και στο πτωτικό κόστος αποθήκευσης.

Η αξιοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να ακολουθήσει μια πορεία ανάπτυξης. Παρόμοια με αυτή που γνώρισε η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια. Τόσο όσον αφορά τη μείωση του κόστους όσο και τον ρυθμό επέκτασης. Ωστόσο η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας καθοδηγείται καθαρά από την αγορά. Αφού τα νέα έργα μπορούν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν οικονομικά χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

Η αποθήκευση ενέργειας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τουλάχιστον 12 δις ευρώ προστιθέμενη οικονομική αξία

Η Frontier Economics εκτιμά ότι η χρήση της αποθήκευσης για τη μετατόπιση της διαθεσιμότητας της ηλεκτρικής ενέργειας, από περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής σε περιόδους έλλειψης, μπορεί να δημιουργήσει (μακρο)οικονομική αξία περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050. Ο υπολογισμός είναι με βάση την χονδρική πώληση. Και θα ανέβει περισσότερο όταν γίνει υπολογισμός με τα οφέλη από την αποθήκευση. Όπως οι υπηρεσίες συστήματος, οι μειωμένες εκπομπές CO2 και η συμμετοχή στις ενδοημερήσιες αγορές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τις εκπομπές CO2 κατά 6,2 εκατομμύρια τόνους έως το 2030. Και κατά περίπου 7,9 εκατομμύρια τόνους το 2040 σε σύγκριση με ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου αντί για αποθήκευση.

Επίσης η συμμετοχή της αποθήκευσης στη χονδρική αγορά θα μειώσει τη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά μέσο όρο κατά 1 ευρώ/MWh μεταξύ 2030 και 2050. Σε σύγκριση με το σενάριο όπου δεν θα γίνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Όμως εάν δεν γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις οι τιμές χονδρικής θα ανέβουν κατά 4 ευρώ/MWh.

https://carselectric.gr/b2u-apothikefsi-energeias-meso-anakyklomenon-batarion/

Η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για επενδύσεις σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου

Η προβλεπόμενη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα μειώσει περαιτέρω την πίεση για επενδύσεις σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τη μελέτη, η Γερμανία πρέιπει να αναπτύξει περίπου 26 GW νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου έως το 2030. Αλλά χωρίς νέες μονάδες για αποθήκευση, χρειάζονται επιπλέον 9 GW από νέους σταθμούς με φυσικό αέριο.

Η μοντελοποίηση της Frontier Economics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποθήκευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Αλλά θα μειώσει σημαντικά τις απαιτούμενες επενδύσεις. Σε σύγκριση με μια αυξημένη κατασκευή και λειτουργία έως το 2030.

Οι προσδοκίες του κλάδου από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Οι εμπνευστές της μελέτης της Frontier Economics καλούν τους υπεύθυνους να διασφαλίσουν τις επενδύσεις νέων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατεία στη Γερμανία. Όπως οι πολύπλοκες διαδικασίες εγκρίσεων νέων έργων αποθήκευσης. Και να υπάρχει ελέυθερη διαμόρφωση βάσει της αγοράς. Και να είναι ανοικτές σε όλες τις τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και να θέσει ενδεικτικούς στόχους αποθήκευσης για τη Γερμανία το συντομότερο δυνατό.

Βασιζόμενη σε αυτό, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσιάσει μια στρατηγική επέκτασης της αποθήκευσης ενέργειας στη Γερμανία. Με την πρόσφατη δημοσίευση της στρατηγικής για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε το πρώτο βήμα. Το οποίο πρέπει τώρα να μεταφραστεί χωρίς καθυστέρηση σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις.

abb_img
spot_img