ΕΕ: Νέος νόμος για ακόμη περισσότερους φορτιστές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε νέο νόμο για την επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και υδρογόνου στην ΕΕ.

Ακούστε το άρθρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για μεγαλύτερο δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων ενέκρινε έναν νέο νόμο. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι και ταχύτεροι φορτιστές στους κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους όλης της ΕΕ. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ψήφισε νέους κανόνες για περισσότερα πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων, για οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Μόλις 12% οι DC φορτιστές στην Ευρώπη

Φορτιστές κάθε 60 χιλιόμετρα εντός ΕΕ

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σταθμούς φόρτισης ανά 60 χιλιόμετρα κατά μήκος των κύριων διαδρομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2026. Επιπλέον, οι εν λόγω φορτιστές θα προσφέρουν ισχύ 400 kW, ενώ η ισχύς του δικτύου θα φτάσει 600 kW έως το 2028.

Ο νόμος συμπεριλαμβάνει τα φορτηγά και τα λεωφορεία, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σταθμοί φόρτισης ανά 120 χιλιόμετρα. Μέχρι το 2028, η εγκατάσταση των σταθμών θα πρέπει να έχει γίνει κατά μήκος των μισών οδικών αξόνων εντός ΕΕ. Σε ότι αφορά την ισχύ τους, θα είναι από 1.400 kW έως 2.800 kW, ανάλογα βέβαια και τον δρόμο.

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την εγκατάσταση σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου τουλάχιστον κάθε 200 χιλιόμετρα κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων έως το 2031.

Ευρώπη: 6,8 εκατομμύρια φορτιστές έως το 2030!

Πληρωμή εύκολα και γρήγορα

Επιπλέον, ο νέος νόμος στοχεύει να κάνει πιο εύκολη την ζωή, όσων θα χρησιμοποιούν τους φορτιστές. Πιο αναλυτικά, οι χρήστες οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να μπορούν να πληρώνουν εύκολα στα σημεία επαναφόρτισης. Ειδικότερα, οι χρήστες θα μπορούν να πληρώνουν μέσω κάρτας και όχι μέσω εφαρμογής όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Τέλος, η τιμή των καυσίμων θα πρέπει να εμφανίζεται ανά κιλοβατώρα, ανά κιλό ή ανά λεπτό.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι θα δημιουργήσει μία βάση δεδομένων για τα εναλλακτικά καύσιμα έως το 2027. Έτσι, θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τους χρόνους αναμονής και τις τιμές στους διάφορους σταθμούς.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Φορτιστές και άμεσα στην Ευρώπη!

Νέοι κανόνες και για τη ναυτιλία

Τέλος, οι νέοι κανονισμοί συμπεριλαμβάνουν και τις θαλάσσιες μεταφορές και πιο αναλυτικά τα καθαρότερα καύσιμα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα πλοία θα πρέπει να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές CΟ2, μειώνοντας την ποσότητα αερίων που χρησιμοποιούν. Ενδεικτικά, ο νόμος ορίζει μείωση κατά 2% μέχρι το 2025 και κατά 80% μέχρι το 2050.

Για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα λιμάνια, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα επιβατηγά πλοία θα πρέπει να φροντίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά. Αυτό θα ισχύει από το 2030.

Τέλος, οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων 2% από το 2034. Βέβαια, αυτό θα ισχύει εάν η Επιτροπή αναφέρει ότι το 2031 τα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης θα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του μείγματος καυσίμων.

abb_img