Έρχεται από 1/1/2021 το «πράσινο» τέλος στο diesel προς ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης

Ακούστε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία που προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων επιβαρύνονται με τέλος 0,03 ευρώ/λίτρο, για την ενίσχυση των πράσινων δράσεων, όπως είναι η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η ενεργειακή εξοικονόμηση, η προώθηση έργων ΑΠΕ κλπ.

Ο φόρος στους ιδιοκτήτες diesel οχημάτων, περιλαμβάνεται στα μέτρα που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη σταθεροποίηση της αγοράς ΑΠΕ.

Το μέτρο (Special Carbon Tax) αυτό, μάλιστα, ήδη εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ και υπολογίζεται ότι θα ενισχύει μόνιμα τις πράσινες δράσεις κατά 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τι αναφέρει η τροπολογία

«Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του αρ. 73 ν. 2960/2001 (Α1 265)

1. Επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α` 265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, επιβάλλεται πράσινο τέλος ύψους τριάντα ευρώ (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του προϊόντος αυτού.

2. Το άρθρο 56 του ν. 2960/2001 για το απαιτητό του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά τον χρόνο που το προϊόν τίθεται σε ανάλωση και το άρθρο 109 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα για το πράσινο τέλος.

3. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, εφαρμόζεται αναλογικά και για το πράσινο τέλος».

abb_img