Η αυτοκινητοβιομηχανία μειώνει το φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο και η κατανάλωση του, μειώνονται κατά την παραγωγή νέων μοντέλων και εξαρτημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία μειώνει το φυσικό αέριο και τη χρήση του κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής παραγωγής. Μάλιστα, οι κυβερνήσεις εκτός από τη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου έχουν στόχο την αύξηση της αποθήκευσής του.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) παρουσίασε ορισμένες δράσεις των μελών της, με στόχο τη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου. Ουσιαστικά οι δράσεις ανήκουν στις προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής αυτοκινήτων, τα τελευταία 15 χρόνια.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε πρώτο πλάνο!

Το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και η αυτοκινητοβιομηχανία

Σύμφωνα με στοιχεία του ACEA η παραγωγή αυτοκινήτων έχει μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά 23% τα τελευταία 15 χρόνια. Η συνέχιση της μείωσης είναι επιβεβλημένη, καθώς η ενδεχόμενη διακοπή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα προκαλέσει έμφραγμα στην παραγωγή.

Μάλιστα, η απειλή είναι μεγαλύτερη από αυτή που προκαλούν τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η αυτοκινητοβιομηχανία, αν σταματήσει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, θα αντιμετωπίσει απώλειες στην παραγωγή.

Σύμφωνα με τη S&P Global Mobility, οι απώλειες παραγωγής στην Ευρώπη θα ξεπεράσουν το 1.000.00 μονάδες ανά τρίμηνο.

Η πρόβλεψη για την τριμηνιαία ευρωπαϊκή παραγωγή αφορά 4 έως 4,5 εκατομμύρια μονάδες. Ωστόσο, λόγω της ενεργειακής κρίσης είναι πιθανή η μείωση της παραγωγής στις 2,75-3 εκατομμύρια μονάδες.

Το «χρυσό υδρογόνο» είναι φθηνότερο!

Οι εναλλακτικές λύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η αυτοκινητοβιομηχανία στοχεύει σε μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση χρήσης του φυσικού αερίου. Αρχικά, έχει στόχο την αντικατάσταση σταθμών συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.

Επιπλέον, στοχεύει στη μείωση του χρόνου διατήρησης της βαφής ζεστής κατά την παραγωγή, ο οποίος αντιπροσωπεύει έως και το 40% της ζήτησης αερίου.

Ακόμη, μία από τις εναλλακτικές λύσεις αφορά την μετατόπιση της παραγωγικής ικανότητας. Τέλος, είναι δυνατή η ανακατανομή της παραγωγής οχημάτων σε παράκτιες ζώνες της Ευρώπης που έχουν πρόσβαση σε προμήθειες αερίου, των οποίων η μεταφορά λαμβάνει χώρα μέσω θαλάσσης.

abb_img
spot_img