Ηλεκτρικά πατίνια στο πεζοδρόμιο: Επιτρέπεται ή όχι;

Η εναλλακτική κινητικότητα είναι δεν είναι απλά της... μόδας, καθώς οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών ολοένα και αυξάνονται.

Το κόστος των καυσίμων ανεβαίνει συνεχώς και η εναλλακτική κινητικότητα έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα μας. Πέρα από τα ηλεκτρικά ποδήλατα, πλήθος θαυμαστών έχουν και τα ηλεκτρικά πατίνια. Μερικοί από τους λόγους που τα προτιμούν, είναι η ευκολία κίνησης, το χαμηλό κόστος κτήσης και χρήσης, καθώς και η ευκολία να σταθμεύουν και να αποφεύγουν την κίνηση.

Ηλεκτρικό πατίνι: Οδηγώντας με ασφάλεια στην πόλη

Ωστόσο, οι χρήστες τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν ατυχήματα. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κίνησης για τα μέσα μικροκινητικότητας, μεταξύ άλλων και η κίνηση στο πεζοδρόμιο. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.). Τα οχήματα αυτά ανάλογα με την ταχύτητα τους, ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

  • Οχήματα που η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα. Αυτά τα οχήματα κυκλοφορούν ως… πεζοί.
  • Οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα, αλλά δεν ξεπερνάει τα 25 χλμ./ώρα.

Για τη δεύτερη κατηγορία το ηλεκτρικό πατίνι το θεωρούμε ποδήλατο και πρέπει να τηρεί τους κανόνες σήμανσης και σηματοδότησης. Επομένως είναι κατανοητό ότι αν η μέγιστη ταχύτητα δεν ξεπερνάει τα 6 χλμ./ώρα, τότε το ηλεκτρικό πατίνι κυκλοφορεί στο πεζοδρόμιο.

Αυτό ισχύει, γιατί τα θεωρούμε… πεζούς και μπορούν να κυκλοφορούν ως πεζοί! Την κίνηση στο πεζοδρόμιο ο Κ.Ο.Κ. δεν την επιτρέπει αν η ταχύτητα του πατινιού ξεπερνάει τα 6 χλμ./ώρα.

Τι ορίζουν οι ειδικοί κανόνες;

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Άρθρου 40 (Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο) αν μπορεί να κινηθεί ένα Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα μαζί με πεζούς, τότε οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να κινηθούν με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς. Επίσης σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να παρενοχλούν τους πεζούς και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.

Τέλος, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να κατέβουν από αυτά και να τα οδηγήσουν βαδίζοντας, όταν υπάρχει εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

Editorial