Κλιματικός Νόμος: Τι αλλάζει στα ταξί από το 2025

Ο κλιματικός νόμος, που θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θέτοντας στόχους για μείωση των εκπομπών ρύπων.

Ο κλιματικός νόμος, ο οποίος θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θα θέσει ποσοτικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με το 1990, κατά 80% το 2040, με απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050, που προβλέπεται και από την Κοινοτική νομοθεσία.

Απαγόρευση της χρήσης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και της πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου από το 2030.

Επιπλέον, κατάργηση της χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ρεύματος στα νησιά, υποχρεωτική ασφάλιση των κτιρίων σε περιοχές υψηλού κλιματικού κινδύνου. Αλλά και διεύρυνση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει τις επενδύσεις για εξέταση των κλιματικών επιπτώσεων. Αυτά είναι ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπει ο νέος κλιματικός νόμος.

Οι στόχοι θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με την εξέλιξη των ρύπων και των Κοινοτικών κανονισμών.

Για την επίτευξη των στόχων θα υπάρξει Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Περιφερειακά. Όπως επίσης και Δημοτικά Σχέδια για τη μείωση των εκπομπών.

Επίσης, θα καταρτιστούν τομεακοί «προϋπολογισμοί άνθρακα» για επτά κλάδους-τομείς δραστηριοτήτων που είναι: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, Μεταφορές, Βιομηχανία, Κτίρια, Γεωργία και Kτηνοτροφία, Απόβλητα, Χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία.

Κλιματικός Νόμος: Oι βασικές ρυθμίσεις ανά τομέα

Ηλεκτρική ενέργεια: Αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε ποσοστό 70% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2030, με μέτρα που περιλαμβάνουν διευκόλυνση της αδειοδότησης, ενίσχυση των δικτύων, προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας κ.α.

Μεταφορές: Από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Από το 2023 τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.

Ως προς τα ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά, από το 2030 θα επιτρέπεται η πώληση μόνον οχημάτων μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο.

Απαγόρευση πώλησης νέων ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Ελλάδα από το 2030

Νησιά: Έως το 2030 απαγόρευση της χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά θα καταλήξουν σε σύγχρονες λύσεις όπως αυτές στη Χάλκη, την Τήλο κ.α.

Κτίρια: Απαγόρευση από το 2023 της εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Όπου υπάρχει επαρκές διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου.

Επιπλέον, θα υπάρξει απαγόρευση της εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025. Επιπλέον, από το 2030 απαγορεύεται σε όλα τα κτίρια η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές θερμάνσεις θα πρέπει να μετατραπούν είτε σε φυσικό αέριο. Είτε σε νέες φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές (π.χ. αντλίες θερμότητας).

Τι ισχύει στη Βιομηχανία

Επιπλέον, από το 2025 όλα τα νέα κτίρια που είναι σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ασφάλιση θα αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Βιομηχανία: Περισσότερες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την κάλυψη επιπτώσεων των επενδύσεων στο Κλίμα.

Επιπλέον, οι ρυπογόνες επιχειρήσεις υποχρεούνται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022. Όλες οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζόμενους θα δημοσιεύουν κάθε χρόνο εκθέσεις με το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Τέλος, ο νόμος συστήνει Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και άλλους δημόσιους φορείς θα παρακολουθεί τα κλιματικά δεδομένα και θα παρέχει προγνώσεις.

Τέλος, την ψήφιση του κλιματικού νόμου ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιο συγκεκριμένα, μίλησε σχετικά στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26 στη Γλασκώβη.

abb_img
spot_img