Σταθμοί φόρτισης: Μεγάλες οι ενεργειακές απαιτήσεις

Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το 2035 θα απαιτούν ενέργεια ίση με την ενέργεια που χρειάζεται μία μικρή πόλη.

Ακούστε το άρθρο

Η ηλεκτροκίνηση και η προώθηση της προστάζει τη δημιουργία όλο και περισσότερων σταθμών φόρτισης. Ωστόσο, όσο περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα κυκλοφορούν, τόσο μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις θα έχουν οι σταθμοί φόρτισης.

Μάλιστα, σύμφωνα με μία έρευνα στις ΗΠΑ, το 2030 οι ενεργειακές ανάγκες ενός σταθμού φόρτισης θα είναι ίσες με αυτές ενός γηπέδου. Ουσιαστικά, είναι απαραίτητες ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενεργείας, με στόχο την ομαλή μετάβαση στην εποχή της πλήρους ηλεκτροκίνησης.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Φόρτιση που;

Σταθμοί φόρτισης και απαιτούμενη ενέργεια

Η απαραίτητη ενεργεία για τη λειτουργία των σταθμών φόρτισης, συνεχώς μεγαλώνει. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα στις ΗΠΑ, οι ενεργειακές ανάγκες ενός τυπικού σταθμού φόρτισης θα ισοδυναμούν με αυτές ενός γηπέδου. Επιπλέον, το 2035 ένας σταθμός, ο οποίος εξυπηρετεί και ηλεκτρικά φορτηγά σε έναν αυτοκινητόδρομο, θα απαιτεί ενέργεια ίση με αυτή μίας μικρής πόλης.

Τα Google Maps δείχνουν τους γρήγορους φορτιστές!

Αντίστοιχα οι ανάγκες των σταθμών αυτού του είδους θα είναι ακόμα μεγαλύτερες το 2045. Συγκεκριμένα, θα είναι αναγκαία 30 MW, τα οποία ισοδυναμούν με το peak της ενεργειακής ανάγκης μίας βιομηχανικής μονάδας.

Ανεπαρκή τα σημερινά πρατήρια

Τα σημερινά πρατήρια και οι σταθμοί φόρτισης δεν έχουν τη δυνατότητα προσφοράς τόσο μεγάλης ποσότητας ενέργειας. Η συγκεκριμένη ανεπάρκεια δεν αφορά μόνο το 2045, αλλά και τις ανάγκες ενέργειας του 2030. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, είναι επιτακτική η ανάγκη για βελτιώσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη NASA!

Παράλληλα, τόσο οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όσο και οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, πρέπει να χαράξουν την πολιτική των συγκεκριμένων βελτιώσεων. Ουσιαστικά, οι αναβαθμίσεις θα καλύψουν τις ανάγκες των αυτοκινητόδρομων στο μέλλον. Άρα, με αυτόν τον τρόπο δεν καθυστερεί η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Όλοι οι Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, η εν λόγω πρόκληση δεν είναι ανυπέρβλητη. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με έναν έξυπνο προγραμματισμό και σχεδίαση θα αντέξουν το επερχόμενο κύμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

abb_img