Tο Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2050

Ακούστε το άρθρο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο για το Κλίμα, για τον οποίο έχει ανεπίσημα έρθει σε συμφωνία με τα κράτη μέλη από τον Απρίλιο, με 442 ψήφους υπέρ, 203 κατά και 51 αποχές.

Έτσι, μετατρέπεται η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη Ε.Ε. έως το 2050 σε νομική υποχρέωση.

Ο νέος νόμος θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη νομική ασφάλεια και σαφήνεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν κατάλληλα την πορεία τους σε αυτή τη μετάβαση. Μετά το 2050, η Ε.Ε. θα επιδιώξει να πετύχει αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα.

Πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030

Ο νέος νόμος της Ε.Ε. για το κλίμα αυξάνει τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Διαβάστε επίσης: Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού των αυτοκινήτων σχεδιάζει η ΕΕ

Μια επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό «LULUCF» για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, θα αυξήσει τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, θα επιταχύνει εκ των πραγμάτων τον στόχο της για το 2030 στο 57%.

Ο προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου να προσδιοριστεί στο πλαίσιο του στόχου για το 2040

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για ένα στόχο για το 2040 το αργότερο έξι μήνες μετά την πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση το 2023 που προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού.

Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τη μέγιστη ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που εκτιμάται ότι μπορεί να εκπέμπει η Ε.Ε. έως το 2050, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Αυτός ο λεγόμενος «προϋπολογισμός για τα αέρια θερμοκηπίου» θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια για τον καθορισμό του αναθεωρημένου στόχου της Ε.Ε. για το 2040.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τη συλλογική πρόοδο όλων των χωρών της ΕΕ, καθώς και τη συνοχή των εθνικών μέτρων ως προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Διαβάστε επίσης: Νέα έρευνα για τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών φορτηγών στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή

Δεδομένης της σημασίας των ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και βάσει πρότασης του Κοινοβουλίου, θα συσταθεί μια ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα αξιολογεί κατά πόσον η ευρωπαϊκή πολιτική συνάδει με τους εν λόγω στόχους.

Jytte Guteland: Επιτέλους διαθέτουμε ένα νόμο για το Κλίμα

Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jytte Guteland δήλωσε: «Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι επιτέλους διαθέτουμε ένα νόμο για το Κλίμα. Βάσει της συμφωνίας με την Επιτροπή, επιβεβαιώσαμε τον στόχο καθαρών μειώσεων των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55%, πλησιάζοντας το 57% έως το 2030.

Θα προτιμούσα να είχαμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτή είναι μια καλή συμφωνία που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα κάνει μεγάλη διαφορά.

Η Ε.Ε. πρέπει τώρα να μειώσει τις εκπομπές την επόμενη δεκαετία περισσότερο από ότι τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες μαζί, και έχουμε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για περισσότερες χώρες.»

Διαβάστε επίσης: Ευρωπαϊκή έρευνα καταρρίπτει τον μύθο του άγχους αυτονομίας των οδηγών EV’s

Τα επόμενα βήματα

Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και από το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει σειρά προτάσεων στις 14 Ιουλίου 2021, προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον πιο φιλόδοξο στόχο για το 2030.

Να υπενθυμίσουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο πιέζοντας για μια πιο φιλόδοξη νομοθεσία της Ε.Ε. για το κλίμα και κήρυξε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης στις 28 Νοεμβρίου 2019.

Διαβάστε επίσης: Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει τον εξηλεκτρισμό του 60% των οχημάτων έως το 2030

abb_img