Υποχρεωτικοί πλέον οι φορτιστές σε όλα τα κτίρια

Σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί περαιτέρω η ηλεκτροκίνηση, φορτιστές θα υπάρχουν σε όλα τα κτίρια.

Ακούστε το άρθρο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε την οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD) και περιλαμβάνει οδηγίες και για τους φορτιστές ηλεκτρικών. Και αυτό για να κάνει τη φόρτιση των EV στο σπίτι και τον χώρο εργασίας ευκολότερη. Σκοπός των νέων οδηγιών είναι η Ευρώπη να πετύχει τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του κτιριακού τομέα έως το 2050.

Service EV: Συντήρηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Ποιες οι προδιαγραφές των φορτιστών;

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όλα τα νέα κτίρια, καθώς και τα κτίρια που θα κάνουν σημαντική ανακαίνιση, πρέπει να εγκαταστήσουν προ-καλωδίωση για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή θα πρέπει να καλύπτει τους απαραίτητους τομείς για την εγκατάσταση φορτιστών. Στους τομείς θα συμπεριληφθούν η μετάδοση δεδομένων, τα καλώδια και όπου απαιτείται, οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένας φορτιστής ανά πέντε θέσεις στάθμευσης

Η οδηγία είναι ξεκάθαρη και αναφέρει πως τα νέα κτίρια κατοικιών, αλλά και τα ανακαινισμένα θα πρέπει να προσφέρουν έναν φορτιστή για κάθε πέντε θέσεις parking. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει προ-καλωδίωση για τουλάχιστον τις μισές από όλες τις θέσεις στάθμευσης. Μάλιστα σε ότι αφορά τα νέα και ανακαινισμένα κτίρια γραφείων με περισσότερες από πέντε θέσεις στάθμευσης, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας φορτιστής για κάθε δύο θέσεις στάθμευσης.

Από τι μπορεί να «μείνει» ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Τι ισχύει με τις προθεσμίες όμως;

Η οδηγία θέτει επίσης στόχο για τα υπάρχοντα μη κατοικημένα κτίρια με περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν φορτιστή ανά 10 θέσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2027. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει προ-καλωδίωση για φορτιστές για το 50% των θέσεων. Επιπλέον, τα κτίρια που ανήκουν ή κατέχονται από δημόσιους φορείς πρέπει να διαθέτουν προ-καλωδίωση για τουλάχιστον το ήμισυ των θέσεων στάθμευσης. Η προθεσμία για αυτή την περίπτωση είναι έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

Οι κανονισμοί της EPBD για κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν σε ένα πράγμα. Στην άρση των εμποδίων στην εγκατάσταση φορτιστών, ώστε το δίκτυο να επεκταθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ώστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μπορούν να φορτίσουν εύκολα και παντού.

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε σε απόδοση, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο

abb_img